Kontrole zewnętrzne 2016

Treść archiwalna

Lp. Jednostka przeprowadzająca kontrolę Temat kontroli Data kontroli
1 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu
[wystąpienie pokontrolne]
Wykonanie budżetu państwa w 2015 r. 18.01.2016 -04.04.2016
2 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
[protokół z kontroli]
Kontrola przedsięwzięcia pn. "Zakup samochodu terenowego na potrzeby Państwowej Straży Łowieckiej" 20.05.2016 - 30.06.2016
3 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu
[wystąpienie pokontrolne]
Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę dużych aglomeracji miejskich na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych 14.10.2016 - 23.12.2016

Dokumenty z przeprowadzonych kontroli dostępne są w wydziałach merytorycznych

Autor: Agnieszka Krużowska
Data utworzenia: 18.01.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 24.02.2017 - 13:40