Rok 2015

Zakres kontroli:

Obszary wymienione w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1383, z późn. zm.):

  • wykonywanie uprawnień o których mowa w art. 12 ww. ustawy,
  • użycie broni palnej bojowej oraz środków przymusu bezpośredniego,
  • ewidencja, o której mowa w art. 9 a ust. 1 ww. ustawy.
Autor: Mateusz Dziubek
Data utworzenia: 17.05.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 18.05.2016 - 07:46