Samorząd terytorialny

  • samorząd województwa
  • 35 powiatów: 31 powiatów ziemskich i 4 powiaty grodzkie (miasta na prawach powiatu)
  • 226 gmin

Mapka województwa wielkopolskiego
z zaznaczonymi powiatami i województwami ościennymi

mapa powiaty

Autor: Barbara Pietrzyk
Data utworzenia: 09.05.2012
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.06.2012 - 00:12