Wydarzenia

Polski Fundusz Rozwoju inwestuje w zakłady HCP w Poznaniu

28.04.2017

Polski Fundusz Rozwoju inwestuje 40 milionów złotych w realizację nowej strategii rozwoju Spółki, która umożliwi wejście w perspektywiczne obszary działalności i wprowadzenie innowacyjnych produktów, takich jak zaprezentowany podczas targów Hannover Messe napęd do pojazdów elektrycznych. Inwestycja pozwoli także na zwiększenie atrakcyjności Spółki w dyskusjach z potencjalnymi, strategicznymi partnerami biznesowymi.

Wizyta wicepremiera w HCP.

Minister zdrowia rozmawia o sieci szpitali

28.04.2017

Dziś w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu minister zdrowia Konstanty Radziwiłł spotkał się z dyrektorami wielkopolskich szpitali oraz samorządowcami, aby rozmawiać na temat założeń Systemu Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej. Dyskusji związanej z kampanią informacyjną na temat ustawy o sieci szpitali szefowi resortu towarzyszył wiceminister zdrowia Piotr Gryza, wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann, wicewojewoda Marlena Maląg oraz dyrektor wielkopolskiego oddziału NFZ Agnieszka Pachciarz.

Konferencja prasowa ministra zdrowia.

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych

28.04.2017

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wręczył dziś odznaczenia państwowe. Zasłużeni Wielkopolanie uhonorowani zostali: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Orderu Krzyża Niepodległości, Krzyżami Zasługi, Krzyżami Zesłańców Sybiru, Medalami za Długoletnią Służbę oraz Medalem Pro Patria i Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego.

Wojewoda wręcza odznaczenie państwowe.

Narada wojewodów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

27.04.2017

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wziął udział w naradzie wojewodów, która odbyła się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Narada dotyczyła między innymi prac nad utworzeniem Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności. Rozmawiano także na temat pakietu ułatwień dla obywateli w zakresie realizacji spraw paszportowych.

Premier Beata Szydło wraz z wojewodami w sali posiedzeń.

Podpisanie listów intencyjnych w sprawie rozwoju sieci gazowej

27.04.2017

Dziś w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyło się spotkanie przedstawicieli gmin wielkopolskich z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa. Gospodarzem spotkania była wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg. Polską Spółkę Gazownictwa reprezentowali Członek Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Adam Węgrzyn oraz dyrektorzy Oddziału Zakładu Gazowniczego w Poznaniu - Artur Różański i Janusz Śniedziewski.

Wspólne zdjęcie wicewojewody oraz przedstawicieli Polskiej Spółki Gazownictwa.

Wkrótce

Subskrybuj Wkrótce

Wojewoda Wielkopolski

Zbigniew Hoffmann

W dniu 9 grudnia 2015 roku prezes Rady Ministrów Beata Szydło powołała Zbigniewa Hoffmanna na stanowisko wojewody wielkopolskiego. Wojewoda jest przedstawicielem Rady Ministrów w województwie. Jako zwierzchnik rządowej administracji zespolonej, kieruje nią i koordynuje jej działalność na terenie Wielkopolski. Sprawuje też nadzór prawny nad działalnością gmin i powiatów oraz reprezentuje na terenie województwa Skarb Państwa.