Wydarzenia

Umowa o dofinansowanie dla DK 12

21.02.2017

W Ministerstwie Rozwoju pięć miast: Leszno, Bydgoszcz, Tarnów, Gliwice i Kraków podpisały dziś umowy o dofinansowanie projektów drogowych. Wartość wszystkich inwestycji to 481 milionów złotych. W uroczystości podpisania umów uczestniczył wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann. Dofinansowane inwestycje mają służyć odciążeniu centrów miast oraz usprawnieniu ich komunikacji - podkreślił wiceminister rozwoju Witold Słowik. Popularnie nazywana trasa W-Z w Lesznie jest głównym szlakiem komunikacyjnym w kierunku wschód - zachód. 

Uroczystość podpisania umowy o dofinansowanie projektów drogowych.

Narada wojewodów

21.02.2017

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie odbyła się dziś narada wojewodów. W spotkaniu z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Mariuszem Błaszczakiem, ministrem zdrowia oraz podsekretarzami stanu w ministerstwie zdrowia i ministerstwie środowiska uczestniczył wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Wojewodowie podczas narady w ministerstwie.

Spotkanie organizacjami mniejszościowymi

21.02.2017

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg spotkała się dziś z przedstawicielami mniejszości romskiej, niemieckiej, żydowskiej, białoruskiej, ukraińskiej, a także przedstawicielem Towarzystwa Bambrów Poznańskich i związku Podhalan z siedzibą w Poznaniu. Witając zaproszonych gości, wicewojewoda wyraziła swoje uznanie za codzienną działalność kulturową organizacji mniejszościowych, podkreślając jednocześnie znaczenie tego rodzaju spotkań, będących prezentacją kulturowych osiągnięć, tradycji i zwyczajów.

Wicewojewoda, dyrektor SO oraz pełnomocnik wojewody ds. mniejszości narodowych i etnicznych.

OSE - podpisanie porozumienia w gminie Kramsk

20.02.2017

Dziś, w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wysokiem podpisano porozumienie pomiędzy Ministerstwem Cyfryzacji a spółką INEA o podłączeniu kolejnych placówek szkolnych z Wielkopolski do sieci szybkiego internetu. Dzięki zawartemu porozumieniu ponad 600 szkół zyska dostęp do nowoczesnych form kształcenia. Umowę podpisała szefowa resortu Anna Streżyńska, w obecności wicewojewody Marleny Maląg.

Minister Anna Streżyńska i prezes spółki INEA Janusz Kosiński podpisują porozumienie.

Koncert przyjaciół Hospicjum Palium

18.02.2017

W Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się wyjątkowy koncert dla przyjaciół i dobrodziejów Hospicjum Palium. Wśród zaproszonych gości obecna była wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg. Podczas koncertu zbierano także środki na planowaną rozbudowę hospicjum.

Plakat promujący koncert.

Informacje bieżące

Subskrybuj Informacje bieżące

Wkrótce

Subskrybuj Wkrótce

Wojewoda Wielkopolski

Zbigniew Hoffmann

W dniu 9 grudnia 2015 roku prezes Rady Ministrów Beata Szydło powołała Zbigniewa Hoffmanna na stanowisko wojewody wielkopolskiego. Wojewoda jest przedstawicielem Rady Ministrów w województwie. Jako zwierzchnik rządowej administracji zespolonej, kieruje nią i koordynuje jej działalność na terenie Wielkopolski. Sprawuje też nadzór prawny nad działalnością gmin i powiatów oraz reprezentuje na terenie województwa Skarb Państwa.