Wydarzenia

Spotkanie osób internowanych w okresie PRL

08.12.2017

W siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się spotkanie internowanych działaczy opozycji antykomunistycznej. Posiedzenie odbyło się w związku ze zbliżającą się 36. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego.

Działacze opozycji antykomunistycznej zgromadzeni w Sali Celichowskiego

Otwarcie drogi gminnej w gminie Gizałki

08.12.2017

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg wzięła udział w uroczystości otwarcia przebudowanej drogi gminnej w Czołnochowie, w gminie Gizałki. Inwestycja została zrealizowana w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Wicewojewoda wraz z włodarzami gminy przecina wstęgę

Gala Laureatów Plebiscytu "Nauczyciel na medal 2017"

08.12.2017

- Nauczyciel to nie tylko zawód, ale przede wszystkim powołanie. Zajmują się państwo nauczaniem i - może przede wszystkim - wychowywaniem młodych ludzi, młodych liderów. Cieszę się, że mogę każdemu z "nauczycieli na medal" osobiście pogratulować dzisiejszych wyróżnień - mówił wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann podczas Gali Laureatów Plebiscytu "Nauczyciel na medal 2017". W organizowanym przez redakcję "Głosu Wielkopolskiego" wydarzeniu uczestniczyła też wicewojewoda Marlena Maląg oraz wicekurator oświaty Krzysztof Błaszczyk.

Zdjęcie wojewody i redaktora naczelnego "Głosu Wielkopolskiego" z wyróżnionym nauczycielem.

Upamiętnienie Solidarności Walczącej w Poznaniu

07.12.2017

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wziął udział w uroczystości odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej działalność Solidarności Walczącej.

Wizyta wiceministra Pawła Cybulskiego w Odolanowie

07.12.2017

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów oraz zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej Paweł Cybulski spotkał się z przedsiębiorcami i mieszkańcami Odolanowa. W wizycie brała także udział wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg.

Wicewojewoda na spotkaniu z wiceministrem finansów w Odolanowie.

Informacje bieżące

Wojewoda Wielkopolski

Zbigniew Hoffmann

W dniu 9 grudnia 2015 roku prezes Rady Ministrów Beata Szydło powołała Zbigniewa Hoffmanna na stanowisko wojewody wielkopolskiego. Wojewoda jest przedstawicielem Rady Ministrów w województwie. Jako zwierzchnik rządowej administracji zespolonej, kieruje nią i koordynuje jej działalność na terenie Wielkopolski. Sprawuje też nadzór prawny nad działalnością gmin i powiatów oraz reprezentuje na terenie województwa Skarb Państwa.