Punkt Obsługi Klienta

 Wydział Koordynacji i  Punkt Obsługi Klienta nie pracuje w dniu 4 maja 2018 roku. W zamian za ten dzień Punkt Obsługi Klienta będzie przyjmował klientów i pełnił dyżur telefoniczny w sobotę 19 maja 2018 r

W ramach Wydziału Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego działa Punkt Obsługi Klienta

al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
pokój nr 018 w budynku „B”
tel. 61 854 14 78, 61 854 10 70

Pracownicy przyjmują klientów w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 13:00
(przerwa od godziny 10:45 do 11:00).

Dyżur telefoniczny pełniony jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00 pod numerami telefonów: 61 854 14 78, 61 854 10 70.

Sekretariat Wydziału nie udziela informacji o statusie prowadzonych spraw. Informacji dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego udzielają pracownicy Punktu Obsługi Klienta pod nr tel. 61 854 14 78 lub 61 854 10 70.

Ze względu na znaczną liczbę osób oczekujących na udzielenie informacji, przepraszamy za ewentualne utrudnienia w kontakcie telefonicznym.

Z dniem 1 stycznia 2018 r. Wojewoda Wielkopolski przejął zadanie dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych, dotychczas realizowane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Zadania te dotyczą sytuacji, gdy jedno z rodziców przebywa w jedynym z krajów Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie oraz Szwajcarii. Wówczas należy ustalić, który kraj jest właściwy do wypłaty świadczeń rodzinnych, o jakie ubiegają się osoby, mające do nich prawo. Wraz z przejęciem kompetencji marszałka w ww. zakresie, Wojewoda Wielkopolski, będący instytucją właściwą do ustalenia występowania koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczego oraz wydawania decyzji o ich przyznaniu, przejął ok. czternastu tysięcy spraw niezałatwionych przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poznaniu.

Autor: Danuta Michalak
Data utworzenia: 09.03.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 09.03.2018 - 08:21
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 22.05.2018 - 09:11