Punkt Obsługi Klienta

W ramach Wydziału Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego działa Punkt Obsługi Klienta

al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
pokój nr 018 w budynku „B”
tel. 61 854 14 78, 61 854 10 70

Pracownicy przyjmują klientów w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 13:00
(przerwa od godziny 10:45 do 11:00).

Dyżur telefoniczny pełniony jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00 pod numerami telefonów:

61 854 14 78,
61 854 10 70.

Ze względu na znaczną liczbę osób oczekujących na udzielenie informacji, przepraszamy za ewentualne utrudnienia w kontakcie telefonicznym.

Z dniem 1 stycznia 2018 r. Wojewoda Wielkopolski przejął zadanie dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych i wychowawczych, dotychczas realizowane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Zadania te dotyczą sytuacji, gdy jedno z rodziców przebywa w jedynym z krajów Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie oraz Szwajcarii. Wówczas należy ustalić, który kraj jest właściwy do wypłaty świadczeń rodzinnych, o jakie ubiegają się osoby, mające do nich prawo. Wraz z przejęciem kompetencji marszałka w ww. zakresie, Wojewoda Wielkopolski, będący instytucją właściwą do ustalenia występowania koordynacji świadczeń rodzinnych i wychowawczego oraz wydawania decyzji o ich przyznaniu, przejął ok. czternastu tysięcy spraw niezałatwionych przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poznaniu.

Autor: Danuta Michalak
Data utworzenia: 09.03.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 09.03.2018 - 08:21
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 20.04.2018 - 10:01