Wydarzenia bieżące

na zdjęciu rękopis życzeń

Z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia wojewoda wielkopolski Michał Zieliński przekazał najserdeczniejsze życzenia i podziękowania w okolicznościowym liście skierowanym do wszystkich pracowników urzędów pracy, specjalistów do spraw rozwoju zawodowego, doradców i asystentów, którzy pomagają poszukującym pracy.

wojewoda podpisuje umowę

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński wziął udział w briefingu prasowym, w którego trakcie nastąpiło podpisanie umów na dofinansowanie przewozów autobusowych w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Na konferencji obecny był także poseł Bartłomiej Wróblewski.

wojewoda udziela wywiadu

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński wziął udział w briefingu prasowym, na którym wspólnie z dyrektor I Oddziału ZUS w Poznaniu Dobrochną Bubnowską oraz dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu Markiem Pospieskim omówiono założenia, jak i rodzaje wsparcia dla emerytów, rencistów i przedsiębiorców w ramach Polskiego Ładu.

Wicewojewoda na przejściu dla pieszych z gospodarzami terenu

Na zaproszenie starosty konińskiego Stanisława Bielika wicewojewoda Aneta Niestrawska odbyła wizytę gospodarską w powiecie konińskim. Głównym punktem była wizytacja inwestycji drogowych realizowanych dzięki rządowym programom oraz otwarcie drogi Stare Miasto-Żychlin dofinansowanej z Funduszu Dróg Samorządowych kwotą 2 339 938,00 zł.

wojewoda przed siedzibą nadleśnictwa Pniewy

Wizytę w powiecie szamotulskim wojewoda wielkopolski Michał Zieliński rozpoczął od spotkania przy ulicy ks. M. Maciejewskiego w Pniewach, która zostanie przebudowana w ramach wsparcia z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Realizacja zadania będzie możliwa dzięki dofinansowaniu z funduszu na kwotę 7 315 000 zł.

Strony