Wydarzenia bieżące

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk uczestniczył w spotkaniu Rady Rodziny, której przewodniczy wicewojewoda Aneta Niestrawska. - Bardzo się cieszę, że dziś możemy się spotkać. Rodzina jest dla mnie najważniejsza oraz jej społeczne wartości. Jestem przekonany, że Wielkopolska stanie się pionierem w działaniach polityki prorodzinnej - powiedział wojewoda.  

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk spotkał się dziś z przedstawicielami administracji zespolonej. W spotkaniu uczestniczył także dyrektor generalny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Jacek Woźniak. Podczas spotkania omówione zostały między innymi najważniejsze zadania oraz główne kierunki działania i współpracy.

W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyło się posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego w związku z wykryciem pierwszego na terenie województwa (gmina Wolsztyn, Kębłowo) przypadku zakażenia wirusem ASF u padłego dzika na terenie leśnym. Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk, który przewodniczył dziś zespołowi, skierował do hodowców trzody specjalny apel.

Zakończyła się przebudowa oddziału chorób wewnętrznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Turku. Dziś, na zaproszenie starosty tureckiego Dariusza Kałużnego, wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk uczestniczył w otwarciu zmodernizowanego oddziału. W oddaniu do użytku nowoczesnych sal dla pacjentów wziął udział poseł na Sejm RP Ryszard Bartosik.

Wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska spotkała się dziś z przebywającą z wizytą w Poznaniu Laurence Capelle, delegatem generalnym Walonii-Brukseli w Warszawie. Celem wizyty była rozmowa o współrealizowanych przez urząd programach z zakresu polityki społecznej.

Strony