Wydarzenia bieżące

Uroczystość podpisania umowy o dofinansowanie projektów drogowych.

W Ministerstwie Rozwoju pięć miast: Leszno, Bydgoszcz, Tarnów, Gliwice i Kraków podpisały dziś umowy o dofinansowanie projektów drogowych. Wartość wszystkich inwestycji to 481 milionów złotych. W uroczystości podpisania umów uczestniczył wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann. Dofinansowane inwestycje mają służyć odciążeniu centrów miast oraz usprawnieniu ich komunikacji - podkreślił wiceminister rozwoju Witold Słowik. Popularnie nazywana trasa W-Z w Lesznie jest głównym szlakiem komunikacyjnym w kierunku wschód - zachód. 

Wojewodowie podczas narady w ministerstwie.

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie odbyła się dziś narada wojewodów. W spotkaniu z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Mariuszem Błaszczakiem, ministrem zdrowia oraz podsekretarzami stanu w ministerstwie zdrowia i ministerstwie środowiska uczestniczył wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Wicewojewoda, dyrektor SO oraz pełnomocnik wojewody ds. mniejszości narodowych i etnicznych.

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg spotkała się dziś z przedstawicielami mniejszości romskiej, niemieckiej, żydowskiej, białoruskiej, ukraińskiej, a także przedstawicielem Towarzystwa Bambrów Poznańskich i związku Podhalan z siedzibą w Poznaniu. Witając zaproszonych gości, wicewojewoda wyraziła swoje uznanie za codzienną działalność kulturową organizacji mniejszościowych, podkreślając jednocześnie znaczenie tego rodzaju spotkań, będących prezentacją kulturowych osiągnięć, tradycji i zwyczajów.

Minister Anna Streżyńska i prezes spółki INEA Janusz Kosiński podpisują porozumienie.

Dziś, w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Wysokiem podpisano porozumienie pomiędzy Ministerstwem Cyfryzacji a spółką INEA o podłączeniu kolejnych placówek szkolnych z Wielkopolski do sieci szybkiego internetu. Dzięki zawartemu porozumieniu ponad 600 szkół zyska dostęp do nowoczesnych form kształcenia. Umowę podpisała szefowa resortu Anna Streżyńska, w obecności wicewojewody Marleny Maląg.

Plakat promujący koncert.

W Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza odbył się wyjątkowy koncert dla przyjaciół i dobrodziejów Hospicjum Palium. Wśród zaproszonych gości obecna była wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg. Podczas koncertu zbierano także środki na planowaną rozbudowę hospicjum.

Strony

Subskrybuj Wydarzenia bieżące