Wydarzenia bieżące

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann odwiedził dziś Wolsztyn, gdzie spotkał się z władzami samorządowymi i złożył kwiaty pod pomnikiem Powstańca Wielkopolskiego.

O roli rad rodziców w tworzeniu szkolnego środowiska mówiono podczas dzisiejszej konferencji zorganizowanej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Prelegenci rozmawiali między innymi o roli rad rodziców w polskim systemie oświaty i realizacji podstawy programowej.

Wojewoda składa kwiaty przed tablicą.

W Poznaniu obchodzono 37. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. W uroczystościach uczestniczył wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann składał dziś życzenia świąteczne i dzielił się opłatkiem podczas spotkań wielkopolskich strażaków i Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann oraz władze powiatu pleszewskiego w obecności posła na Sejm RP Jana Mosińskiego podpisali dziś umowę na dofinansowanie Pleszewskiego Centrum Medycznego. Pieniądze posłużą rozbudowie, modernizacji i doposażeniu bloku operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz pracowni elektrofizjologii przy Oddziale Kardiologicznym. 

Strony