Wydarzenia bieżące

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk uczestniczył dziś w uroczystym oddaniu do użytku biologicznej oczyszczalni ścieków oraz drogi w Sławsku, wybudowanej dzięki dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych.

Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu gościło zaproszonych przez wojewodę wielkopolskiego Łukasza Mikołajczyka uczestników spotkania noworocznego. 

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się dziś narada wojewodów. W spotkaniu pod przewodnictwem wiceministra Pawła Szefernakera uczestniczyli szefowie resortów oraz wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska.

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk podjął decyzję o przekazaniu Miastu Poznań nieruchomości po byłej pływalni "Olimpia" przy ulicy Taborowej. Łączna wartość darowizny to około 12 mln zł. Decyzja Łukasza Mikołajczyka warunkowana jest między innymi zachowaniem publicznego dostępu do obiektów sportowych i konsultacjami społecznymi dotyczącymi sposobu zagospodarowania nieruchomości.

Z okazji stulecia powrotu Ziemi Rychtalskiej do Macierzy, prezydent Andrzej Duda spotkał się z mieszkańcami powiatu kępińskiego. W prezydenckiej wizycie uczestniczył wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk.

Strony