Przekazywanie świadczeń zagranicznych na rachunek w Polsce

Zdarzają się sytuacje, kiedy członek rodziny pobiera zagraniczne świadczenia rodzinne i nie przekazuje ich na utrzymanie dzieci w Polsce. Wówczas wojewoda może wystąpić do właściwej instytucji zagranicznej z wnioskiem o przekazywanie tych świadczeń na rzecz faktycznego opiekuna dziecka/dzieci.

W tym celu faktyczny opiekun dziecka/dzieci powinien skierować podanie o przekazywanie zagranicznych świadczeń do wojewody wraz z następującymi dokumentami:

  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka/dzieci,
  • aktualny odpis aktu małżeństwa lub kopia wyroku rozwodowego, potwierdzona
  • „za zgodność z oryginałem”,
  • aktualne poświadczenie zameldowania (dzieci oraz osoby wnioskującej
  • o przekazywanie zagranicznych świadczeń),
  • kopia wyroku zasądzającego alimenty potwierdzona „za zgodność z oryginałem”.

Dokumenty „za zgodność z oryginałem” mogą być potwierdzane przez upoważnione do tego instytucje, np. gminę, notariusza lub upoważnionego pracownika Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.  

W sytuacji, kiedy ww. dokumenty znajdują się już w aktach sprawy prowadzonej przez wojewodę, strona zainteresowana zostaje zwolniona z obowiązku ich dostarczania.

Należy pamiętać, że rolą Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu jest jedynie pośrednictwo w wymianie informacji, natomiast decyzję dotyczącą przekazywania świadczeń rodzinnych na rachunek bankowy w Polsce podejmuje wyłącznie odpowiednia instytucja zagraniczna.

Autor: Agnieszka Ruszkiewicz
Data utworzenia: 09.03.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 09.03.2018 - 09:47
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 19.11.2018 - 08:06