Spółki wodne

Kryteria przyznania w 2018 roku dotacji z budżetu Państwa dla spółek wodnych województwa wielkopolskiego na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych, z wyłączeniem zadań, na realizację których została udzielona inna dotacja.

  1. Termin złożenia wniosku - termin złożenia wniosku do Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu upływa z dniem 20 kwietnia 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).
  2. Wysokość uchwalonej na 2018 rok składki członków spółki z 1 ha zmeliorowanych gruntów - minimalna wysokość składki członków spółki z 1 ha zmeliorowanych gruntów winna wynosić 22 zł.
  3. Procent ściągalności składek członkowskich za rok 2017 - minimalny procent ściągalności składek członkowskich za rok 2017 winien wynosić 70 %.
  4. Wysokość wyliczonej dotacji - dotacji nie otrzymają spółki, dla których wyliczona dotacja wynosić będzie poniżej 700 zł.

Sprawę prowadzi:

  • Emilia Białas, tel. 61 854 19 07
  • Elżbieta Marcinkowska, tel. 61 854 13 90
Autor: Emilia Białas
Data utworzenia: 09.02.2018
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 12.02.2018 - 13:18