Środowisko

Nadzór i kontrola nad wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej m.in.:

  • zadań realizowanych przez samorząd województwa na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ustawy Prawo wodne, ustawy Prawo geologiczne i górnicze
  • zadań realizowanych przez samorządy powiatowe na podstawie ustawy Prawo wodne, ustawy Prawo geologiczne i górnicze
  • zadań realizowanych przez samorządy gminne na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Kontakt: Małgorzata Warchił, Filip Korbas; tel.: 61 854 17 33

Zadania z zakresu administracji rządowej podlegające nadzorowi i kontroli realizowane przez organy samorządu terytorialnego ujęte są w §4 pkt 6 Regulaminy Organizacyjnego Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa.

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Kontakt: Filip Korbas  tel.: 61 854 17 33 mail: fkorbas@poznan.uw.gov.pl

Autor: Grzegorz Dobkiewicz
Data utworzenia: 23.02.2009
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 25.02.2015 - 12:13