Wydział Spraw Obywatelskich

Wydział Spraw Obywatelskich

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wydział Spraw Obywatelskich
ul. ks. Jakuba Wujka 1,
61-581 Poznań

Sekretariat: ul. ks. Jakuba Wujka 1
e-mail: so@poznan.uw.gov.pl
tel. 61 854 10 07
fax: 61 852 22 23

Infolinia tel. 61 850 87 77

Informacja telefoniczna w sprawach obywatelstwa polskiego od godz. 8.30 do godz. 10.00: 61 854 10 32.

Dyrektor Wydziału - Anna Napierała
e-mail: anapierala@poznan.uw.gov.pl
tel. 61 854 10 07
fax: 61 852 22 23

Struktura organizacyjna :

 • Oddział Paszportów,
 • Oddział do Spraw Obywatelstwa Polskiego
 • Oddział Nadzoru w Sprawach Obywatelskich
 • Stanowisko do Spraw Organizacyjnych i Budżetu,
 • Samodzielne Stanowisko do Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Równego Traktowania oraz Społeczeństwa Obywatelskiego,
 • Oddziały Paszportów w Delegaturach WUW w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile
 • Terenowe Punkty Paszportowe w Gnieźnie, Nowym Tomyślu, Ostrowie Wlkp. i Szamotułach,

Do zakresu działania Wydziału Spraw Obywatelskich należy w szczególności realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej:

 1. sprawy wewnętrzne – w zakresie spraw dotyczących:
  • obywatelstwa,
  • ewidencji ludności, dowodów osobistych i paszportów,
  • rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk;
 2. wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne w zakresie:
  • stosunków Państwa z Kościołem Katolickim oraz innymi kościołami i związkami wyznaniowymi,
  • koordynacji na terenie województwa działań organów administracji rządowej realizujących zadania na rzecz mniejszości,
  • realizacji na terenie województwa polityki rządu w zakresie zasady równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji.
Autor: Marek Grośty
Data utworzenia: 02.01.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 02.01.2019 - 09:54
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 27.09.2019 - 09:04