Wydział Zdrowia

Wydział Zdrowia
e-mail: zd@poznan.uw.gov.pl
tel.: 61 854 14 11
fax: 61 854 19 70

Dyrektor Wydziału - Damian Marciniak
e-mail: dmarciniak@poznan.uw.gov.pl
p. bud. pok. 662 bud. A

Autor: Barbara Pietrzyk
Data utworzenia: 19.07.2017
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 04.09.2017 - 13:09