Wielkopolski Wojewódzki Zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS

W związku z Uchwałą Nr 156/2016 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2016 r. w oparciu o zapisy § 9 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (Dz. U. z 2011 r.,  poz. 227) Wojewoda Wielkopolski powołał Zarządzeniem nr 173/17 z dnia 13 kwietnia 2017 roku Wielkopolski Zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie wielkopolskim.

Skład Zespołu:

 1. Łukasz Krysztofiak – Przewodniczący Zespołu,
 2. Maria Stachowska – zastępca Przewodniczącego Zespołu,
 3. Jarosław Cieszkiewicz – członek Zespołu 
 4. Urszula Piaszczyńska – członek Zespołu 
 5. Hanna Gaertner – Wieland - członek Zespołu 
 6. Magdalena Stoicka – Kluj – członek Zespołu 
 7. Grzegorz Sieradzki  - członek Zespołu 
 8. Beata Kozak – Cieszkiewicz – członek Zespołu 
 9. Katarzyna Wardzińska – członek Zespołu 
 10. Wiktoria Jaros – członek Zespołu 
 11. Maciej Skibiński – członek Zespołu 
 12. Marta Stefaniak Łubianka – członek Zespołu 
 13. Anna Kaczmarkiewicz – członek Zespołu 
 14. Ewa Szlachetka – członek, koordynator pracy Zespołu

Zarządzenie Nr 173/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Wielkopolskiego Wojewódzkiego Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS

Autor: Stefan Justat
Data utworzenia: 14.04.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 14.04.2017 - 10:49