Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w 2009 roku, cz. 6. [poz. 501-536]

Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
od dnia 1.01.2009 r.

Lp. Przedmiot kontroli Jednostka kontrolowana Termin kontroli Wydział
przeprowadzający
kontrolę
501

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2008

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Urząd Gminy Wągrowiec, ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec 1.12-11.12.09 Wydział Finansów i Budżetu
502

Wyjaśnienie zażalenia na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbąszyniu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszyniu ul. Żwirki 1, 64-360 Zbąszyń 2.12-16.12.09 Wydział Polityki Społecznej
503 W zakresie prawidłowości wydatkowania w 2008 r. środków finansowych przekazywanych w ramach rezerwy celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Urząd Miasta Leszna, ul. Karasia 15, 64-100 Leszno 1.12-9.12.09 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
504

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2008

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Urząd Gminy w Szydłowie, 64-930 Szydłowo 2.12-15.12.09 Wydział Finansów i Budżetu
505

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2008

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Urząd Gminy Stare Miasto, ul. Główna 16b, 62-571 Stare Miasto 2.12-14.12.09 Wydział Finansów i Budżetu
506

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2008

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Urząd Miejski w Mosinie, pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina 2.12-11.12.09 Wydział Finansów i Budżetu
507 W zakresie oceny stanu BHP i PPOŻ oraz ochrony mienia w przedsiębiorstwie państwowym Orzechowskie Zakłady Przemysłu Sklejek w Orzechowie, ul. Miłosławska 13 7.12-11.12.09 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
508 Zbadanie stosowania standardów usług rynku pracy o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt. 5 przedmiotowej ustawy, w związku z powzięciem przez organ informacji na temat nieprawidłowości w wymienionym wyżej zakresie  Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu ul. Kolejowa 22, 62-100 Wągrowiec  2.12-19.12.09 Wydział Polityki Społecznej
509

W zakresie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2008 r. 

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań 2.12-14.12.09 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
510

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2008

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Urząd Miejski w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin 7.12-18.12.09 Wydział Finansów i Budżetu
511

W zakresie wykorzystania dotacji celowej przyznanej na dofinansowanie ujętego w Kontrakcie Wojewódzkim zadania pn. „Rozpoczęcie budowy szpitala zakaźnego w Poznaniu”

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Urząd Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań 3.12-30.12.09
przedłużono do 8-01.2010 r.
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
512

W zakresie przestrzegania standardu opieki i wychowania, kwalifikacji kadry

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza działająca w ramach Ośrodka Wspomagania Rodziny w Kobylnicy, ul. Poznańska 91, 62-006 Kobylnica 2.12-16.12.09 Wydział Polityki Społecznej
513

Projekt pn. Wykonywanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko – Orlik 2012”, przy szkole Podstawowej Nr 1, ul. Buczka 11; 64-920 Piła w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji

 

Urząd Miasta Piły, Pl. St. Staszica 10, 64-920 Piła 9.12-15.12.09
przedłużono do 18.12.09
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
514

Projekt pn. Nowe połączenie drogi krajowej nr 11 i wojewódzkiej nr 179, płn. - zach. odcinek obwodnicy m. Piły w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Urząd Miasta Piły, Pl. St. Staszica 10, 64-920 Piła 9.12-18.12.09 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
515

Projekt: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w gminie Trzcianka” - sprawdzenie dokumentów w siedzibie beneficjenta oraz oględziny inwestycji

[pobierz informację pokontrolną]

Urząd Miasta i Gminy Trzcianka ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka 16.12.2009 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
516 Ocena stanu BHP i PPOŻ oraz ochrony mienia w przedsiębiorstwie państwowym Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe POZPROJEKT w Poznaniu, ul. Zielona 8 14.12-16.12.09 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
517

Projekt: „Utworzenie i rozwój Wielkopolskiej Sieci Innowacji” - sprawdzenie dokumentów w siedzibie beneficjenta oraz oględziny inwestycji

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznański Park Naukowo-Technologiczny, ul. Rubież 46 Poznań  10.12.2009 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
518

Projekt pn: „e-Poznań – Realizacja programu budowy elektronicznej administracji publicznej„ - sprawdzenie dokumentów w siedzibie beneficjenta oraz oględziny inwestycji

[pobierz zalecenia pokontrolne]

Urząd Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań 14.12.2009 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
519

Projekt pn: „Zintegrowany system sterowania ruchem na ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu” - sprawdzenie dokumentów w siedzibie beneficjenta oraz oględziny inwestycji

[pobierz informację pokontrolną]

Urząd Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań 11.12.2009 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
520 W zakresie standard usług oraz kwalifikacji kadry Dom Pomocy Społecznej w Broniszewcach, Broniszewce 100, 63-304 Czermin 14.12-23.12.09 Wydział Polityki Społecznej
521

W zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej w 2008 r. z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Urząd Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39,
62-004 Czerwonak
10.12- 16.12.09 Wydział Polityki Społecznej
522 W zakresie spełniania przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2008 r., nr 14, poz. 92 j. t.) Zakład Pracy Chronionej – Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe MAKLER,
ul. Przemysłowa 124B, 62-510 Konin
07.12-08.12.09 Wydział Polityki Społecznej
523 W zakresie spełniania przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2008 r., nr 14, poz. 92 j. t.) Zakład Pracy Chronionej – PROGRAM Systemy Komputerowe Czubiński, Pilarczyk Sp. j., ul. Różyckiego 3, 62-510 Konin 07.12-08.12.09 Wydział Polityki Społecznej
524 W zakresie spełniania przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2008 r., nr 14, poz. 92 j. t.) Zakład Pracy Chronionej – Miejski Zespół Usług Projektowych i Wykonawstwa, Plac Wolności 7, 65-510 Konin 09.12-10.12.09 Wydział Polityki Społecznej
525 W zakresie spełniania przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2008 r., nr 14, poz. 92 j. t.) Zakład Pracy Chronionej CTK Sp z o. o., ul. Europejska 106, 62-504 Konin 09.12-10.12.09 Wydział Polityki Społecznej
526 Inwestycje w przejściu granicznym Poznań – Ławica: wyodrębniona ewidencja finansowo – księgowa środków otrzymanych na realizację umowy oraz wydatków związanych z jej realizacją (art. 113 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych – Dz. U. 05.12.67 t.j.); zgodność realizacji inwestycji z zawartą umową; dokumentacja rzeczowa dotycząca poszczególnych zadań inwestycyjnych; oględziny w miejscu realizacji zadań Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o. o., ul. Bukowska 285, 60-189 Poznań 11.12-14.12.09 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
527

Projekt: „Rewaloryzacja Zespołu Pałacowego Dom Pracy Twórczej w Obrzycku – etap II”

[pobierz zalecenia pokontrolne]

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań 22.12.2009 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
528

Projekt: „Budowa obejścia drogowego w m. Grodzisk Wielkopolski w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308”

[pobierz informację pokontrolną]

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań  29.12.2009 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
529

Projekt: „Przebudowa budynku i zakup wyposażenia dla SPSK nr 1 Akademii Medycznej w Poznaniu” 

[pobierz zalecenia pokontrolne]

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań 21.12.2009 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
530

Projekt: „Budowa gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w Kaźmierzu” 

[pobierz informację pokontrolną]

Urząd Gminy w Kaźmierzu, ul. Szamotulska 20, 64-530 Kaźmierz 21.12.2009 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
531

Projekt: „Modernizacja zabytkowego gmachu Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu” 

[pobierz zalecenia pokontrolne]

Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu ul. Fredry 9, 61-701 Poznań 22.12.2009
 
Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi
532

W zakresie prawidłowości i rzetelności prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach o których mowa w art. 16 ust. 2 i 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Tłumacz przysięgły Maria Wierkiewicz 10.12-14.12.09 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
533

W zakresie organizacji, przyjmowania, rozpatrywania skarg i wniosków w 2008 r.

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 60-967 Poznań 16.12-31.12.09 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
534

W zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacji i sposobu windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2008 r.

Urząd Miasta Leszna, ul. Karasia 15, 64-100 Leszno 14.12-8.01.10 Wydział Finansów i Budżetu
535 W zakresie prawidłowości wydatkowania w 2008 r. środków finansowych przekazanych w ramach rezerwy celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej Urząd Gminy w Granowie, ul. Sportowa 2, 62-066 Granowo 15.12-22.12.09 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
536

W zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa przeznaczonej na utworzenie i dofinansowanie zadań własnych powiatu – ośrodki interwencji kryzysowej oraz zadań zleconych – ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie

[pobierz wystąpienie pokontrolne]

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie z siedzibą w Przeźmierowie, ul. Dolne Chyby 10 17.12-14.01.10 Wydział Polityki Społecznej

Dokumenty z przeprowadzonych kontroli dostępne są w wydziałach merytorycznych

Autor: Piotr Ślusarski
Data utworzenia: 01.12.2009
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 10.01.2020 - 09:33