Dziennik nr 111 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 9 czerwca 2009 r.

Nr 111

 

TREŚĆ
Poz.:


SPRAWOZDANIA

 
1788

zarządzenie nr 170/09 Burmistrza Bojanowa z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2008 rok

 
1789

Bralin - sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2007 rok

 
1790

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Golina za 2008 rok

 


UCHWAŁY KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

 
1791

nr 7/300/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały nr XXV/205/2009 Rady Miasta i Gminy Kostrzyn z dnia 9 marca 2009 r.

 
1792

nr 7/302/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały nr XXIX/130/2009 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 25 marca 2009 r.

 
1793

nr 7/303/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały nr XXX/176/2009 Rady Gminy Bralin z dnia 30 marca 2009 r.

 
1794

nr 7/305/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały nr XXIII/119/2009 Rady Miejskiej w Mikstacie z dnia 26 marca 2009 r.

 
1795

nr 7/308/2009 z dnia 22 kwietnia 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały nr XXVI/208/2009 Rady Miejskiej Krzywinia z 25 marca 2009 r.

 


ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
1796

nr WN.Pi.-3.0911-176/09 z dnia 11 maja 2009 r. orzekające nieważności uchwały nr XXIV/247/2009 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 30 marca 2009 r.

 
1797

nr WN.I.11.0911-174/09 z dnia 11 maja 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały nr XXIII/283/2009 Rady Gminy Łubowo z dnia 8 kwietnia 2009 r.

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 09.06.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.07.2012 - 10:33