Dziennik nr 26 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 5 marca 2008 r.

Nr 26

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
542

nr XIV/85/2007 Rady Gminy Perzów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości gruntowych i lokali oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

 
543

nr XX/105/07 Rady Gminy Duszniki z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008

 
544

nr XIII/96/07 Rady Gminy Blizanów z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek prowadzonych na terenie Gminy Blizanów przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

 
545

nr XIII/97/07 Rady Gminy Blizanów z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 
546

nr XIII/102/07 Rady Gminy Blizanów z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Blizanów na rok 2008

 
547

nr XVII/139/07 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami dla miasta Chodzież na lata 2008-2011"

 
548

nr XIV/98/2008 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie budżetu miasta i gminy Ostrzeszów na 2008 rok

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 05.03.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 07.09.2012 - 07:57