Dziennik nr 28 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 23 lutego 2009 r.

Nr 28

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
439

nr XVI/109/2008 Rady Gminy Rychtal z dnia 29 października 2008 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
440

nr XXVII/182/08 Rady Gminy Orchowo z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 
441

nr XVII/34/2008 Rady Gminy Gizałki z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej wsi Orlina Duża

 
442

nr XXXV/293/08 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną bliźniaczą na działkach o numerach geodezyjnych 2055/3, 2056 , 2057 i części działki nr 2058, położonych w miejscowości Oborniki

 
443

nr XIX/249/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe w rejonie ul. Paderewskiego i zachodniej granicy miasta Września

 
444

nr XIX/251/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie dróg krajowych nr 92 i projektowanej obwodnicy drogi nr 15 oraz torów PKP Warszawa- Poznań w miejscowościach Gutowo Wielkie i Gutowo Małe

 
445

nr XIX/252/2008 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe w Gutowie Małym w obrębie ulic Powidzkiej i Ostrowskiej

 
446

nr XXX/156/08 Rady Miasta Słupcy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Słupca

 
447

nr 143/XXI/08 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie : zwolnienia z opłaty do wniosku o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w 2009 roku

 
448

nr 145/XXI/08 Rady Gminy Brzeziny z dnia 29 grudnia 2008 r. o zmianie Uchwały nr 110/XVI/04 Rady Gminy Brzeziny z dnia 12 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczone usługi na terenie gminy Brzeziny

 
449

nr XXIII/226/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie : miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej rezydencjonalnej dla fragmentu wsi Trzebaw gmina Stęszew

 
450

nr XXIV/199/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie : zasad korzystania z gminnych słupów ogłoszeniowych

 


ZARZĄDZENIA

 
451

zarządzenie nr 173/V/2009 Prezydenta Miasta Konina z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie miasta Konina

 
452

zarządzenie nr 174/V/2009 Prezydenta Miasta Konina z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Koninie

 
453

zarządzenie nr 3/2009 Starosty Kolskiego z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie :ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kole przy ul. Poniatowskiego 21, w Domu Pomocy Społecznej w Kole przy ul .Blizna 55

 


SPRAWOZDANIE STAROSTY

 
454

Sprawozdanie Starosty Międzychodzkiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2008

 


KOMUNIKAT STAROSTY GOSTYŃSKIEGO

 
455

z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie sprostowania błędu w komunikacie z dnia 30 grudnia 2009 r. o głoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 258 poz. 4756 z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2009 r. w placówkach pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Gostyński i ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu dziecka w Bodzewie w 2009 r.

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 23.02.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.07.2012 - 08:18