Dziennik nr 28 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 17 lutego 2010 r.

Nr 28

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
755

nr XXXI/138/2009 Rady Gminy w Kraszewicach z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia prowadzonego przez gminę Kraszewice Publicznego Przedszkola

 
756

nr XXXII/295/09 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

 
757

nr XXXII/302/09 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie ustanowienia zasad udostępniania krytej pływalni, warunków korzystania z niej oraz powierzenia Burmistrzowi Gminy Rawicz uprawnienia do stanowienia o wysokości opłat

 
758

nr XXXII/303/09 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie nadania rondu na ulicy Poznańskiej nazwy "Rondo Biały Orzeł"

 
759

nr XLII/588/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Kalisza

 
760

nr XLIV/325/2009 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 26 listopada 2009 r. zmieniająca Uchwałę Nr III/21/2002 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

 
761

nr XXXVII/446/2009 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie "Leszczynka" w Lesznie

 
762

nr XLII/546/2009 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu przy ulicach Grabowska - Nowa Krępa

 
763

nr XLII/547/2009 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. Dobrej

 
764

nr LIII/492/2009 Rady Miejskiej Jarocina z dnia 4 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy środkami komunikacji miejskiej

 
765

nr XXV/173/09 Rady Gminy Chocz z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
766

nr XXV/174/09 Rady Gminy Chocz z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej

 
767

nr XXXII/165/09 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 
768

nr XXXII/228/09 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy Koźmin Wlkp. na rok 2010

 
769

nr XXIX/194/09 Rady Gminy Pakosław z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych oraz ulicach, których zarządcą jest Gmina

 
770

nr XXV/143/2009 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2010

 
771

nr XXV/145/2009 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 14 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2010

 
772

nr XXXVII/185/2009 Rady Gminy Mycielin z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnienia od podatku leśnego

 
773

nr XXXVII/186/2009 Rady Gminy Mycielin z dnia 17 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 17.02.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.07.2012 - 14:38