Dziennik nr 36 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 20 marca 2008 r.

Nr 36

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
742

nr XIII/78/07 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 14 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008

 
743

nr XVIII/101/07 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2008 r.

 
744

nr XII/89/2007 Rady Gminy Skulsk z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu na rok 2008

 
745

nr XXX/280/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Południowego klina zieleni miasta Poznania - obszar C"

 
746

nr XXX/281/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części północnej "Południowo-Zachodniego klina zieleni" w Poznaniu - obszar C"

 
747

nr XXX/286/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany nazwy części ulicy

 
748

nr XXX/292/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 15 stycznia 2008 r. w sprawie Programu zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

 


POROZUMIENIA

 
749

porozumienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr BOF/UA-6/2008 z dnia 15 stycznia 2008 r. zawarte pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Powiatem Leszczyńskim w sprawie powierzenia zadań związanych z prowadzeniem Punktu Informacyjnego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

 
750

porozumienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr BOF/UA-3/2008 z dnia 24 stycznia 2008 r. zawarte pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Powiatem Kaliskim w sprawie powierzenia zadań związanych z prowadzeniem Punktu Informacyjnego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

 
751

porozumienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr BOF/UA-4/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. zawarte pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Powiatem Kolskim w sprawie powierzenia zadań związanych z prowadzeniem Punktu Informacyjnego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

 
752

porozumienie Marszałka Województwa Wielkopolskiego nr BOF/UA-2/2008 z dnia 1 lutego 2008 r. zawarte pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Powiatem Jarocińskim w sprawie powierzenia zadań związanych z prowadzeniem Punktu Informacyjnego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 20.03.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.09.2012 - 13:30