Dziennik nr 39 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 25 marca 2008 r.

Nr 39

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
799

nr XIV/120/2007 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dróg wojewódzkich na obszarze administracyjnym miasta Gołańczy

 
800

nr XVI/99/2007 Rady Gminy Piaski z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli

 
801

nr XV/95/2007 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy Kobylin na rok 2008

 
802

nr XIX/294/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 stycznia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 
803

nr XVIII/225/2008 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w 2008 roku

 
804

nr XII/88/2008 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miłosław na 2008 rok

 
805

nr XIV/99/2008 Rady Gminy Turek z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2008

 
806

nr XVI/62/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Ostrowite

 
807

nr XVI/63/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ostrowite

 
808

nr XIX/95/2008 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
809

nr XVII/120/2008 Rady Powiatu w Śremie z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 


POROZUMIENIA

 
810

zawarte w dniu 28 stycznia 2008 r. pomiędzy Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim a Gminą Trzcianka w sprawie powierzenia realizacji zadań własnych Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

 
811

zawarte w dniu 28 stycznia 2008 r. pomiędzy Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim a Gminą Drawsko w sprawie powierzenia realizacji zadań własnych Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

 
812

zawarte w dniu 28 stycznia 2008 r. pomiędzy Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim a Gminą Czarnków w sprawie powierzenia realizacji zadań własnych Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

 
813

zawarte w dniu 28 stycznia 2008 r. pomiędzy Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim a Gminą Lubasz w sprawie powierzenia realizacji zadań własnych Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

 
814

zawarte w dniu 28 stycznia 2008 r. pomiędzy Powiatem Czarnkowsko-Trzcianeckim a Gminą Połajewo w sprawie powierzenia realizacji zadań własnych Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

 


KOMUNIKAT STAROSTY KOŚCIAŃSKIEGO

 
815

z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie powiatu kościańskiego

 


OGŁOSZENIE PREZESA SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

 
816

z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie listy biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu.

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 25.03.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.09.2012 - 13:18