Dziennik nr 47 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory dziennika urzędowego

  1. w wersji elektronicznej za lata 1924 do 1994 dostępne są do powszechnego wglądu na stronie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej pod linkami:
  2. dzienniki urzędowe w wersji papierowej są dostępne do powszechnego wglądu w czytelni Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Pl. Wolności 19
    • od 1919 roku  do 1928 roku
    • od roku 1984 do roku 2011

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 23 marca 2009 r.

Nr 47

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
683

nr XXXII/188/08 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby inne niż jednostka samorządu terytorialnego

 
684

nr XXIV/195/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009

 
685

nr XXVI/168/09 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy i Miasta Zduny dla niepublicznych przedszkoli

 
686

nr XXIX/229/2009 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauracyjne lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków

 
687

nr XXXI/386/09 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji w działalność gospodarczą na terenie Gminy Pobiedziska

 
688

nr XXXI/171/09 Rady Miasta Słupcy z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej

 
689

nr XXIV/137/2009 Rady Gminy Perzów z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa

 
690

nr XLIX/644/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 
691

nr XLIX/645/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2009 - 2013

 
692

nr XLIX/646/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Poznania

 
693

nr XLIX/655/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

 
694

nr XLIX/657/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Miasta Poznania oraz opłaty skarbowej, kartą płatniczą

 
695

nr XLIX/662/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie przebiegu istniejącej drogi gminnej w granicach administracyjnych miasta Poznania

 


OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KAMIENIEC

 
696

ogłoszenie w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze Gminy Kamieniec

 


ZARZĄDZENIE STAROSTY JAROCIŃSKIEGO

 
697

nr 20/2009 z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie

 


SPRAWOZDANIE STAROSTY CHODZIESKIEGO

 
698

sprawozdanie Starosty Chodzieskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa Porządku za rok 2008

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
699

nr OPO-4210-8(3)/2009/402/V/AS z dnia 25 lutego 2009 r. zatwierdzająca dokonaną przez Miejską Energetykę Cieplną sp. z o.o. z siedziba w Chodzieży zmianę taryfy dotycząca cen i stawek za ciepło

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 23.03.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.07.2012 - 14:46