Dziennik nr 61 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 17 kwietnia 2008 r.

Nr 61

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1223

nr XX/195/2007 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jarocin na rok 2008

 
1224

nr XVII/211/2007 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2008 rok

 
1225

nr XIV/194/2007 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Środa Wielkopolska na rok 2008

 
1226

nr XIII/69/08 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania, nagradzania oraz przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łobżenica

 
1227

nr XII/92/2008 Rady Gminy Budzyń z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz określenie warunków wypłaty innych składników wynagrodzenia

 
1228

nr XIV/112/08 Rady Gminy Lipka z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
1229

nr XXI/110/2008 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Kolski w roku

 


OGŁOSZENIA STAROSTÓW

 
1230

ogłoszenie Starosty Krotoszyńskiego z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej znajdujących się na terenie powiatu krotoszyńskiego w roku 2008

 
1231

ogłoszenie Starosty Słupeckiego z dnia 25 marca 208 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w roku 2008 w domu pomocy społecznej w Strzałkowie na terenie powiatu słupeckiego

 
1232

ogłoszenie Starosty Słupeckiego w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 17.04.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.09.2012 - 12:11