Dziennik nr 68 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 29 kwietnia 2008 r.

Nr 68

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1341

nr XII/81/2007 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu

 
1342

nr XV/121/07 Rady Gminy Złotów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008

 
1343

nr XVI/70/07 Rady Gminy Białośliwie z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2008

 
1344

nr XIII/106/07 Rady Gminy i Miasta Krajenka z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2008 rok

 
1345

nr 84/07 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatówek na rok 2008

 
1346

nr XIX/240/2008 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej w mieście Ostrowie Wielkopolskim, jej poboru oraz określenie inkasenta i wynagrodzenia za pobór tej opłaty

 
1347

nr XVI/92/08 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

 
1348

nr XVI/93/08 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie zwolnienia w podatku od środków transportowych

 
1349

nr XV/105/08 Rady Gminy Kwilcz z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej oraz zasad i sposobu jej poboru

 
1350

nr XIII/123/2008 Rady Gminy Łubowo z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Wierzycach - część dz. nr 128

 
1351

nr XIV/96/08 Rady Gminy Odolanów z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar miejscowości Raczyce

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 29.04.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.09.2012 - 11:49