Zarządzenie Nr 395/21 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia zakresu kompetencji i zadań wykonywanych przez wojewodę i I wicewojewodę oraz dyrektora generalnego  Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu