Rejestr zmian

Rejestr wyświetla informacje o zmianach w artykułach, które nastąpiły w ostatnich dwóch latach.

Data Operacja Osoba
18.06.2021 - 10:58 grob_wojenny: zaktualizowano Grób Czesława Kłosa - Powstanie Poznański Czerwiec '56. Poznań. Bartosz Biegała
18.06.2021 - 10:57 grob_wojenny: zaktualizowano Grób Feliksa Niemczewskiego - Powstanie Poznański Czerwiec '56. Poznań. Bartosz Biegała
18.06.2021 - 10:57 grob_wojenny: zaktualizowano Grób Stanisława Kołdona - Powstanie Poznański Czerwiec '56. Poznań. Bartosz Biegała
18.06.2021 - 10:57 grob_wojenny: zaktualizowano Grób Kazimierza Wieczorka - Powstanie Poznański Czerwiec '56. Poznań. Bartosz Biegała
18.06.2021 - 10:56 grob_wojenny: zaktualizowano Grób Jerzego Przybylskiego - Powstanie Poznański Czerwiec '56. Poznań. Bartosz Biegała
18.06.2021 - 10:56 grob_wojenny: zaktualizowano Grób Jana Witkiewicza - Powstanie Poznański Czerwiec '56. Poznań. Bartosz Biegała
18.06.2021 - 10:56 grob_wojenny: zaktualizowano Grób Andrzeja Hoppe - Powstanie Poznański Czerwiec '56. Poznań. Bartosz Biegała
18.06.2021 - 10:56 grob_wojenny: zaktualizowano Grób Ireneusza Sikory - Powstanie Poznański Czerwiec '56. Poznań. Bartosz Biegała
18.06.2021 - 10:52 zgloszenie_budowlane: dodano Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV w zakresie oświetlenia drogowego w m. Nadzież, gm. Lisków, pow. kaliski, w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr .... Barbara Pietrzyk
18.06.2021 - 10:41 dokument_z_kontroli: dodano Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakosławiu. Barbara Pietrzyk
18.06.2021 - 09:57 grob_wojenny: dodano Grób Ireneusza Sikory - Powstanie Poznański Czerwiec '56. Bartosz Biegała
18.06.2021 - 09:45 strona: zaktualizowano Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (informacje dla emerytów WUW). Barbara Pietrzyk
18.06.2021 - 09:43 grob_wojenny: dodano Grób Andrzeja Hoppe - Powstanie Poznański Czerwiec '56. Bartosz Biegała
18.06.2021 - 08:56 grob_wojenny: zaktualizowano Grób Feliksa Niemczewskiego - Powstanie Poznański Czerwiec '56. Bartosz Biegała
18.06.2021 - 08:53 grob_wojenny: zaktualizowano Grób Jana Witkiewicza - Powstanie Poznański Czerwiec '56. Bartosz Biegała
18.06.2021 - 08:51 grob_wojenny: dodano Grób Jana Witkiewicza - Powstanie Poznański Czerwiec '56. Bartosz Biegała
18.06.2021 - 08:47 strona: zaktualizowano Mosty dla Regionów. Barbara Pietrzyk
18.06.2021 - 08:46 strona: zaktualizowano Mosty dla Regionów. Barbara Pietrzyk
18.06.2021 - 08:29 strona: zaktualizowano Obowiązek informowania o finansowaniu lub dofinansowaniu realizowanego zadania z budżetu państwa lub państwowego funduszu celowego - FRPA. Barbara Pietrzyk
18.06.2021 - 08:28 grob_wojenny: dodano Grób Jerzego Przybylskiego - Powstanie Poznański Czerwiec '56. Bartosz Biegała

Strony