Rejestr zmian

Rejestr wyświetla informacje o zmianach w artykułach, które nastąpiły w ostatnich dwóch latach.

Data Operacja Osoba
18.06.2021 - 08:27 strona: dodano Obowiązek informowania o finansowaniu lub dofinansowaniu realizowanego zadania z budżetu państwa lub państwowego funduszu celowego. Barbara Pietrzyk
18.06.2021 - 08:25 zgloszenie_budowlane: dodano Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy linii kablowej nN w miejscowości Dzierzbin działka nr 176/1, obręb 0004 Dzierzbin, jedn. ewid. 300707_2 Mycielin. Barbara Pietrzyk
18.06.2021 - 08:11 zgloszenie_budowlane: dodano Informacja o dokonaniu zgłoszenia przebudowy z rozbudową sieci cieplnej wzdłuż ulicy Spacerowej do alei Piastów w Pile - etap I", działka 381/2, obręb 0018 Piła, jedn. ewid. 301901_1. Barbara Pietrzyk
18.06.2021 - 08:09 zgloszenie_budowlane: dodano Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (MOP do 0,5 MPa) dn(Dz)90/63PE w m. Hanulin, działki nr 464/1, 465, 712, 713/3, 719/24, obręb 0005 Krążkowy. Barbara Pietrzyk
18.06.2021 - 08:07 zgloszenie_budowlane: dodano Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia przebudowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej nn 0,4kV i budowy sieci elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV w Krzyszkowie, działki 21, 53, obręb 0005 Krzyszkowo, jedn. ewid. 302113_2 .... Barbara Pietrzyk
18.06.2021 - 07:57 strona: zaktualizowano II edycja ogólnopolskiego konkursu „Samorząd dla Dziedzictwa”. Barbara Pietrzyk
18.06.2021 - 07:14 grob_wojenny: dodano Grób Kazimierza Wieczorka - Powstanie Poznański Czerwiec '56. Bartosz Biegała
18.06.2021 - 07:00 grob_wojenny: dodano Grób Stanisława Kołdona - Powstanie Poznański Czerwiec '56. Bartosz Biegała
17.06.2021 - 15:58 wydarzenie: zaktualizowano Bezpieczne wakacje. Otwarcie sezonu letniego 2021. Anna Czuchra
17.06.2021 - 14:09 komisja_rada_zespol: zaktualizowano Komisja Wojewódzka do spraw weryfikacji strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego. Barbara Pietrzyk
17.06.2021 - 14:06 zarzadzenie: zaktualizowano Zarządzenie Nr 246/21 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej do spraw weryfikacji strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu. Barbara Pietrzyk
17.06.2021 - 14:05 zarzadzenie: zaktualizowano Zarządzenie nr 358/16 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej do spraw weryfikacji strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej.... Barbara Pietrzyk
17.06.2021 - 14:04 zarzadzenie: zaktualizowano Zarządzenie Nr 246/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej do spraw weryfikacji strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu. Barbara Pietrzyk
17.06.2021 - 14:03 zarzadzenie: zaktualizowano Zarządzenie Nr 246/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej do spraw weryfikacji strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu. Barbara Pietrzyk
17.06.2021 - 14:01 zarzadzenie: dodano Zarządzenie Nr 246/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Wojewódzkiej do spraw weryfikacji strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu. Barbara Pietrzyk
17.06.2021 - 13:57 przetarg: dodano Zakup i dostawa mebli biurowych dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, z możliwością składania ofert częściowych- postępowanie II. Barbara Pietrzyk
17.06.2021 - 13:36 zarzadzenie: zaktualizowano Zarządzenie Nr 570/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. w województwie wielkopolskim. Barbara Pietrzyk
17.06.2021 - 13:34 zarzadzenie: dodano Zarządzenie Nr 570/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. w województwie wielkopolskim. Barbara Pietrzyk
17.06.2021 - 13:31 obwieszczenie: zaktualizowano Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z 17 czerwca 2021 r. o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego z 17 czerwca 2021 r. znak SN-III.7570.56.2021.3 umarzającej - ze względu na wycofanie odwołania - postępowanie odwoławcze w sprawie odwołania Wójta .... Barbara Pietrzyk
17.06.2021 - 13:31 komunikat_ostrzegawczy: zaktualizowano Ostrzeżenie meteo - upał/2. Dawid Politowski

Strony