Wielkopolski Wojewódzki Zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS

Konkursy

Wojewoda Wielkopolski ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację programów w zakresie profilaktyki HIV/AIDS.

 Wsparcie finansowe anonimowych i bezpłatnych badań testowych w kierunku HIV wraz z poradnictwem okołotestowym dla mieszkańców województwa wielkopolskiego (127,44 KB)

 Wsparcie działań zmierzających do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie HIV/AIDS skierowane do osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich (128,49 KB)

Oferty należy składać w Punkcie Informacyjnym w holu budynku A Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, w terminie od dnia 19 kwietnia 2021 r. do dnia 14 maja 2021 r.

 

***

W związku z Uchwałą Nr 156/2016 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2016 r. w oparciu o zapisy § 9 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (Dz. U. z 2011 r.,  poz. 227) Wojewoda Wielkopolski powołał Zarządzeniem nr 173/17 z dnia 13 kwietnia 2017 roku Wielkopolski Zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie wielkopolskim.

Zarządzenie Nr 478/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie Komisji konkursowej opiniującej oferty na dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki HIV/AIDS w ramach ogłoszeń Wojewody Wielkopolskiego w 2020 r.

Zarządzenie nr 218/19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie Komisji konkursowej opiniującej oferty na dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki HIV/AIDS w ramach ogłoszeń Wojewody Wielkopolskiego w 2019 r.

Zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego nr 83/19 z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Wielkopolskiego Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS

Zarządzenie nr 471/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie Wielkopolskiego Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS

Autor: Ewa Szlachetka
Data utworzenia: 14.04.2017
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 17.04.2014 - 10:47
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 19.04.2021 - 14:36