Wielkopolski Wojewódzki Zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS

KONFERENCJA  „Patogeny w miejscu pracy. Co dalej?”

W dniu 18 września 2019 r. w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, odbyła się  KONFERENCJA NAUKOWA  pt. „Patogeny w miejscu pracy. Co dalej?”, zorganizowana jest przez Wojewodę Wielkopolskiego i Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Dziękujemy prelegentom za ciekawe i merytoryczne przekazanie wiedzy dotyczącej ww tematyki oraz uczestnikom za liczne przybycie.

Szczegółowe informacje

KONKURSY

W ramach realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS, Wojewoda Wielkopolski ogłosił  konkursy ofert na dofinansowanie zadań  w 2019 r. z zakresu profilaktyki HIV/AIDS:

„Wsparcie działań zmierzających do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie HIV/AIDS skierowanych do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich”;

„Wsparcie finansowe anonimowych i bezpłatnych badań testowych w kierunku HIV wraz z poradnictwem okołotestowym dla mieszkańców województwa wielkopolskiego”.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 218/19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 czerwca 2019 r., w ramach ogłoszeń Wojewody Wielkopolskiego w 2019 r., zaopiniuje wybierze najkorzystniejsze oferty złożone przez podmioty uprawnione, ubiegające się o środki na realizację ww. zadań.

Decyzję o wyborze oferty/ofert podejmuje Wojewoda Wielkopolski. Po zaakceptowaniu przez Wojewodę Wielkopolskiego protokołu z oceny postępowania konkursowego, rozstrzygnięcia konkursowe i jego wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości do dnia 28 czerwca 2019 r. 

***

W związku z Uchwałą Nr 156/2016 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2016 r. w oparciu o zapisy § 9 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (Dz. U. z 2011 r.,  poz. 227) Wojewoda Wielkopolski powołał Zarządzeniem nr 173/17 z dnia 13 kwietnia 2017 roku Wielkopolski Zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie wielkopolskim.

Zarządzenie Nr 478/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie Komisji konkursowej opiniującej oferty na dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki HIV/AIDS w ramach ogłoszeń Wojewody Wielkopolskiego w 2020 r.

Zarządzenie nr 218/19 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie Komisji konkursowej opiniującej oferty na dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki HIV/AIDS w ramach ogłoszeń Wojewody Wielkopolskiego w 2019 r.

Zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego nr 83/19 z dnia 20 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Wielkopolskiego Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS

Zarządzenie nr 471/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie Wielkopolskiego Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS

Autor: Ewa Szlachetka
Data utworzenia: 14.04.2017
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 17.04.2014 - 10:47
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 21.10.2020 - 21:19