Wielkopolski Wojewódzki Zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS

Konferencja pt. „Bezpieczeństwo a praktyka. Nie daj szansy AIDS”

Data konferencji została zaplanowana dla podkreślenia przypadającego1 grudnia Światowego Dnia AIDS

29 listopada 2017 r. w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyła się konferencja pt. „Bezpieczeństwo a praktyka. Nie daj szansy AIDS”, zorganizowana przez Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Poznaniu we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu. Konferencja została objęta honorowym patronatem Wojewody Wielkopolskiego. W organizację konferencji włączył się także Wydział Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Uczestnikami konferencji byli funkcjonariusze policji, przedstawiciele Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Poznaniu, przedstawiciele Komend Miejskich i Powiatowych i Komisariatów policji garnizonu wielkopolskiego, pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa wielkopolskiego, Służba Ochrony Lotniska a także uczniowie klas o profilu mundurowym z Zespołu Szkół Handlowych przy ul. Śniadeckiego w Poznaniu oraz zaproszone media.

Celem konferencji było przybliżenie i uaktualnienie wiedzy nt. HIV/AIDS, zasad profilaktyki oraz postępowania po zawodowej ekspozycji na materiał potencjalnie zakaźny.

Konferencje otworzyli i powitali gości Pan Damian Marciniak - Dyrektor Wydziału  Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Pan insp. Roman Kuster - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu oraz Pan dr n. med. Andrzej Trybusz - Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, który również wygłosił wykład na temat „Sytuacji epidemiologicznej w zakresie HIV/AIDS w województwie wielkopolskim, Polsce i świecie”. Następnie Pani prof. Magdalena Figlerowicz - Konsultant wojewódzki ds. chorób zakaźnych przedstawiła wykład pt: „ABC wiedzy o HIV/AIDS”. Po przerwie Pani Anna Marzec – Bogusławska - Dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS w Warszawie przedstawiła wykład pt.: „Profilaktyki HIV/AIDS” oraz zaprezentowała rozpoczętą w dniu 17 listopada 2017 roku  kampanię społeczną Krajowego Centrum ds. AIDS pod hasłem: „Mam czas rozmawiać”.

Konferencję zakończył dr Maciej Skibiński z Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego w Poznaniu, który omówił pracę punktu oraz testowanie w kierunku HIV.

Działania wspólne instytucji na przykładzie współorganizowanej konferencji wpisują się w realizację Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS. Polityka państwa wobec epidemii HIV i AIDS została określona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS. Realizacją Programu kieruje minister właściwy do spraw zdrowia, a koordynatorem realizacji Programu jest Krajowe Centrum do spraw AIDS. Podmiotami obowiązanymi do realizacji Programu są ministrowie właściwi ze względu na cele Programu, terenowe organy administracji rządowej oraz podległe im jednostki.

Uczestnicy konferencjiDamian Marciniak dyrektor Wydziału Zdrowia WUWAndrzej Trybusz Wielkopolski Państwowy Inspektor SanitarnyMagdalena Figlerowicz  konsultant wojewódzki ds. chorób zakaźnychAnna Marzec-Bogusławska dyrektor KC ds. AIDSMaciej Skibiński - Punkt konsultacyjno-diagnostyczny w PoznaniuRoman Kuster zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu

Linki powiązane:

 Pismo dyrektora Krajowego Centrum ds. AIDS

***

W związku z Uchwałą Nr 156/2016 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2016 r. w oparciu o zapisy § 9 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (Dz. U. z 2011 r.,  poz. 227) Wojewoda Wielkopolski powołał Zarządzeniem nr 173/17 z dnia 13 kwietnia 2017 roku Wielkopolski Zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie wielkopolskim.

Zarządzenie nr 471/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie Wielkopolskiego Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS

Autor: Ewa Szlachetka
Data utworzenia: 14.04.2017
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 17.04.2014 - 10:47
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 22.05.2018 - 12:13