Kalendarz historyczny

 • 19.11.1918

  Ostatnie oddziały niemieckie ustąpiły z warszawskiej Cytadeli. Do Warszawy przybył  poseł niemiecki, hr. Harry Kessler, co oznaczało faktycznie uznanie państwa polskiego przez Niemcy. Listy uwierzytelniające na ręce Piłsudskiego złożył dwa dni później.

 • 18.11.1918

  Wybory członków powiatowych rad ludowych i delegatów na Sejm Dzielnicowy.

  Ogłoszono skład nowego rządu Jędrzeja Moraczewskiego. Głównym zadaniem rządu miało być przygotowanie wyborów do Sejmu i praca nad organizacją państwa.

 • 17.11.1918

  Komisariat NRL wezwał do jednorazowego „podatku na rodowego”.

  Jędrzej Moraczewski pierwszym premierem odrodzonej Ojczyzny.

  Ignacy Daszyński, wobec niemożności uformowania gabinetu, złożył dymisję. Piłsudski powierzył zadnie utworzenia rządu umiarkowanemu socjaliście, swemu zaufanemu...

 • 16.11.1918

  Józef Piłsudski wysłał do rządów państw Koalicji, państw neutralnych oraz Niemiec depesze notyfikujące powstanie Państwa Polskiego, „niepodległego, obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski.

 • 15.11.1918

  Przedstawiciele zaboru pruskiego w Warszawie, z propozycjami wprowadzenia Wielkopolan do rządu.

 • 14.11.1918

  Rada Regencyjna podjęła decyzję o samorozwiązaniu i wydała dekret, w którym swe obowiązki złożyła w ręce Józefa Piłsudskiego. Piłsudski jako faktyczny „Zwierzchnik Państwa” powierzył misję utworzenia rządu Ignacemu Daszyńskiemu.

 • 13.11.1918

  Komisariat Naczelnej Rady Ludowej wydał odezwę do społeczeństwa polskiego zaboru pruskiego, wzywając do spokoju: „Polacy! Pękły okowy, krępujące wolność naszą. Z całą ufnością doczekamy wyroku kongresu pokojowego, który z naszym współudziałem ustali zachodnie granice ojczyzny naszej: Polski. Dosyć...

 • 12.11.1918

  Z Centralnego Komitetu Obywatelskiego wyłoniono tymczasowy Komisariat w składzie: ks. Stanisław Adamski, Wojciech Korfanty, Adam Poszwiński. Jarogniew Drwęski prezydentem Poznania.

  Ujawnienie Komitetu Obywatelskiego, przekształconego w  Tymczasową Radę Ludową, z trzyosobowym  Komisariatem na czele...

 • 10.11.1918

  Do Warszawy przyjechał zwolniony z twierdzy w Magdeburgu Józef Piłsudski. Planował udać się do Lublina, gdzie liczył na poparcie rządu Daszyńskiego. Na Dworcu Wiedeńskim w Warszawie 10 listopada Józefa Piłsudskiego przywitał Książe Zdzisław Lubomirski. Książę zaprosił Komendanta do swego domu, gdzie...

Strony

Partnerzy

 • Lotto
 • Fundacja Zakłady Kórnickie
 • Instytut Pamięci Narodowej - Oddział w Poznaniu
 • Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919
 • Enea
 • Torpol
 • TVP3 Poznań
 • Fundacja Veolia
 • Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi
 • 2 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego
 • PCSS

Patroni merytoryczni

 • Fundacja Zakłady Kórnickie
 • Instytut Pamięci Narodowej
  oddział w Poznaniu
 • Wielkopolskie Muzeum Niepodległości
 • Archiwum Państwowe w Poznaniu