Informacje prasowe

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann podpisał zarządzenie, na podstawie którego nieruchomości położone w Marszewie (pow. pleszewski) zostaną przejęte przez Skarb Państwa. Teren wraz z budynkami ma być darowizną na rzecz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Wojewoda Zbigniew Hoffmann zaraz po otrzymaniu informacji o oberwaniu się sufitu w Zespole Szkół Komunikacji w Poznaniu zobligował Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do natychmiastowej kontroli. Służby już są na miejscu.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wydał zarządzenie w sprawie powołania Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do Spraw Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych. W skład rady weszło pięć osób. Wśród działaczy opozycji antykomunistycznej w PRL stanowiących skład nowej rady znaleźli się: Waldemar Handke, Szymon Łukasiewcz, Barbara Napieralska, Janusz Pałubicki oraz Zenon Wechmann.

W związku z pojawiającymi się materiałami prasowymi dotyczącymi zmian nazw ulic w ramach ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej informuję, że nazwy Wiktora Pacajewa, Georgija Dobrowolskiego i Aleksandra Wołkowa znajdujące się w Poznaniu, zgodnie z opinią IPN-u, nie podlegają obowiązkowi zmiany.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji polegającej na przebudowie linii kolejowej E59 na odcinku Wronki - Dobiegniew. Docelowo pociągi mają tam jeździć z prędkością do 160 km/h.

Strony