Informacje prasowe

„Szkoda Ciebie na takie patoklimaty” to hasło kampanii o charakterze edukacyjno - profilaktycznym pt. „Narkotyki i dopalacze zabijają”, która rusza dzisiaj we wszystkich jednostkach Policji w kraju. Kampania organizowana jest przez MSWiA w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”.

Zapowiadany przez premiera Mateusza Morawieckiego i uruchomiony w ubiegłym roku program „Dobry start” okazał się strzałem w dziesiątkę. Skorzystali z niego niemal wszyscy uprawnieni. Świadczenie – 300 zł na wyprawkę szkolną – trafiło w sumie do 4,4 mln uczniów.

Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych nakłada na wojewodę obowiązek opieki nad mogiłami poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego.

Odstrzał dzików – wyjaśnienia
Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii

19 grudnia 2018 r. Prezes Rady Ministrów odwołał Panią Marleną Maląg ze stanowiska Wicewojewody Wielkopolskiego i powołał na stanowisko Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Strony