Informacje prasowe

Została wydana decyzja lokalizacyjna dla budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Grodzisk - Kościan. Realizacja zadania wpisuje się w inwestycje towarzyszące budowie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu. Inwestor, czyli Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., jest uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

Z ogromną satysfakcją prezentujemy wyniki konkursu Wierni do końca. Koleje losów żołnierskich 1918-1921 zapisanych w kamieniu, zorganizowanego z inicjatywy wojewody wielkopolskiego.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej realizuje ogólnopolską kampanię społeczną pod hasłem „By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”.

Od początku grudnia br. na mocy porozumienia pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Poznaniu 22 pracowników Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wspiera służby sanitarno-epidemiologiczne w obowiązkach związanych z pandemią koronawirusa, prowadząc wywiady telefoniczne z osobami zakażonymi.

794 267 259,59 zł  dla woj. wielkopolskiego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W tym 267 489 775, 59 zł w ramach części wnioskowej. Do samorządów w całej Polsce trafi w sumie 12 mld złotych.

Strony