Informacje prasowe

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński podpisał dziś w Siedlcu decyzję o zezwoleniu na realizację budowy obwodnicy miejscowości Żodyń w ciągu drogi krajowej nr 32. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030, w którym ujętych zostało osiem obwodnic wielkopolskich miast.

Od początku wojny w Ukrainie z punktu recepcyjnego na Międzynarodowych Targach Poznańskich skorzystało kilkanaście tysięcy obywateli Ukrainy. Wraz ze zmieniającymi się potrzebami uchodźców od kwietnia będzie funkcjonował w dostosowanej do nich formie w budynku przy ul. Bukowskiej 27/29 w Poznaniu.

117 uczniów ze szkół na terenie gminy Oborniki otrzymało nowe laptopy w ramach konkursu grantowego, którego celem jest wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym. Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński przekazał dziś uczniom zakupiony przez samorząd sprzęt podczas uroczystości w Centrum Rekreacji Oborniki.

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński podpisał dziś porozumienie z burmistrzem gminy Oborniki Tomaszem Szramą w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych. Na ten cel gmina otrzyma dotację w wysokości 60 tys. zł.

SPZOZ w Szamotułach zyskał nowoczesny zakład fizjoterapii, w którym prowadzona będzie rehabilitacji pocovidowa. Inwestycja została w całości sfinansowana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Placówkę odwiedził wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.

Strony