Informacje prasowe

Najnowsza publikacja MSWiA dotycząca symboli narodowych zatytułowana „Hymn Polski” powstała z myślą o wszystkich, którzy chcą śpiewać nasz hymn z szacunkiem. Jej autorami są Przemysław Rey -  dyrektor Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie i Małgorzata Gańska - kustosz tego Muzeum.

W związku z upublicznioną treścią wywiadu medycznego przeprowadzonego przez dyspozytora medycznego w Kaliszu właściwym do oceny tej sytuacji i wyciągnięcia konsekwencji jest pracodawca, czyli Dyrektor Wojewódzkiego Szpital Zespolonego w Kaliszu.

Najpóźniej do 30 czerwca br. wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann podpisze z władzami Kalisza umowę na likwidację osuwiska na ul. Łódzkiej. Wojewoda zwrócił się do MSWiA, które udzieliło promesy dla Kalisza w wysokości 3 mln 853 tys. zł.

Komisja powołana przez wojewodę wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna rozpatrzyła wnioski o przyznanie pomocy finansowej uczestnikom Powstania Poznański Czerwiec ’56.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann koordynuje działania służb zajmujących się sprawą nielegalnego składowania odpadów na wyrobiskach pożwirowych w miejscowościach Przyjma i Depaula. Wojewoda skierował pisma do organów wydających decyzje z wnioskiem o wyjaśnienia. Zbigniew Hoffmann domaga się wyjaśnień między innymi od marszałka województwa, starosty konińskiego, burmistrza Goliny i dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu.

Strony

Subskrybuj Informacje prasowe