Informacje prasowe

Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych nakłada na wojewodę obowiązek opieki nad mogiłami poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego.

Odstrzał dzików – wyjaśnienia
Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii

19 grudnia 2018 r. Prezes Rady Ministrów odwołał Panią Marleną Maląg ze stanowiska Wicewojewody Wielkopolskiego i powołał na stanowisko Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Mroźna zima najbardziej dokucza bezdomnym, którzy w tym czasie szukają schronienia wszędzie, gdzie to jest możliwe. Nocują na dworcach, w piwnicach, w parkach na ławkach. Niektórzy szukają pomocy, inni umierają z wyziębienia.

3,34 mln zł przeznaczono w 2019 roku na konkursy w ramach „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo”. Oferty można składać do 7 stycznia 2019 r.

Strony