Informacje prasowe

Wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg podpisała z władzami Kalisza umowę na likwidację osuwiska na ul. Łódzkiej. W maju br. wojewoda Zbigniew Hoffmann zwrócił się do MSWiA o udzielenie promesy dla Kalisza w wysokości 3 mln 853 tys. zł. Minister Mariusz Błaszczak wyraził zgodę na promesę.

Orkan Grzegorz

29-10-2017

Orkan Grzegorz, który przeszedł nad Wielkopolską, nie spowodował większych zniszczeń. Silny wiatr uszkodził jednak linie energetyczne. Według raportu Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, dziś rano (godz. 7.00) zasilania pozbawionych zostało około 40.000 odbiorców.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann 26 października 2017 r. wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych dla kolejnego odcinka drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław na terenie Wielkopolski. Decyzja dotyczy węzła Lipno.

Do końca października można składać wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500 plus”. Złożenie wniosku jeszcze w październiku spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia.

Premier Beata Szydło na wniosek wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna podjęła decyzję o wypłacie 220 tys. zł na prace remontowe w Katedrze Gnieźnieńskiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Budynek ucierpiał podczas nawałnic, jakie przeszły nad Wielkopolską w nocy z 11 na 12 sierpnia.   

Strony