Informacje prasowe

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann podjął decyzję o powołaniu zespołu, który opracuje „program naprawczy” w celu zwiększenia bezpieczeństwa podczas imprez masowych odbywających się na INEA Stadionie. W skład zespołu wejdzie prezes zarządu Lech Poznań oraz służby mundurowe.

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann w dniu 29 maja br. powołał Waldemara Kołaskiego na stanowisko wielkopolskiego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Wszystkie trzy projekty zgłoszone przez wojewodę wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna do konkursu na dofinansowanie projektów z Programu Wieloletniego "Niepodległa" otrzymają wsparcie.

W dniu 30 maja świętujemy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego - obchody mają na celu rozpowszechnienie informacji oraz popularyzację ruchu rodzicielstwa zastępczego. Jest to również dobra okazja do podziękowania za pracę i wysiłek wszystkim osobom tworzącym rodziny zastępcze, które otworzyły drzwi swoich domów, aby pomóc dzieciom pozbawionym opieki swoich biologicznych rodziców.

W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyło się spotkanie wojewody Zbigniewa Hoffmanna z nowo wybranym prezesem Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Arturem de Rosier. Podczas spotkania, w którym uczestniczyli także dyr. Wydziału Zdrowia oraz dyrektor Oddziału Wojewódzkiego NFZ omówiono istotne dla ochrony zdrowia tematy, podkreślając jednocześnie wzorem lat ubiegłych konieczność ścisłej współpracy na rzecz regionu.

Strony