Umorzenia

Wojewoda Wielkopolski, wywiązując się z obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego umorzeń – zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), informuje, iż w III kwartale 2021 r., jako wierzyciel dokonał następujących umorzeń niepodatkowych należności budżetu państwa:

Wykaz podmiotów,
którym udzielono
umorzenia należności

Umorzone należności zgodnie
z  art. 60 ustawy z dnia 27.08.2009 r.
o finansach publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Przyczyna umorzenia
Osoby fizyczne

90.000,00 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.
Częściowe umorzenie należności.
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 09 września 2021r., znak OA-XIII.3150.84.2021.11.

Sporządziła:
Teresa Kośna
Kierownik
Oddziału Należności Budżetowych
Biura Organizacyjno-Administracyjnego
29 października 2021 r. 


Wojewoda Wielkopolski, wywiązując się z obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego umorzeń – zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), informuje, iż w II kwartale 2021 r., jako wierzyciel dokonał następujących umorzeń niepodatkowych należności budżetu państwa:

Wykaz podmiotów,
którym udzielono
umorzenia należności

Umorzone należności zgodnie
z  art. 60 ustawy z dnia 27.08.2009 r.
o finansach publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Przyczyna umorzenia
Osoby fizyczne

25.000,00 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.
Częściowe umorzenie należności.
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 maja 2021 r. znak OA-XIII.3150.437.2020.13.
Decyzja prawomocna i ostateczna z dniem 27 maja 2021 r.

Sporządziła:
Marlena Michalak
Specjalista Oddziału Należności Budżetowych
Biura Organizacyjno-Administracyjnego
30 lipca 2021 r. 


Wojewoda Wielkopolski, wywiązując się z obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego umorzeń – zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), informuje, iż w I kwartale 2021 r., jako wierzyciel dokonał następujących umorzeń  niepodatkowych należności budżetu państwa:

Wykaz podmiotów,
którym udzielono
umorzenia należności

Umorzone należności zgodnie
z  art. 60 ustawy z dnia 27.08.2009 r.
o finansach publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Przyczyna umorzenia
Osoba fizyczna

25.000,00 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego o częściowym umorzeniu należności
z dnia 15 grudnia 2020 r., znak OA-XIII.3150.72.2020.11, utrzymana w mocy decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
z dnia 4 lutego 2021 r., znak PR4.8011.5.2021.GOX

Sporządziła:
Marlena Michalak
Specjalista Oddziału Należności Budżetowych
Biura Organizacyjno-Administracyjnego
30 kwietnia 2021 r. 


Wojewoda Wielkopolski zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), wywiązując się z obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego umorzeń należności budżetu państwa o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – informuje, iż w IV kwartale 2020 roku nie dokonał jakichkolwiek umorzeń niepodatkowych należności budżetu państwa.

Sporządziła:
Marlena Michalak
Specjalista
Oddział Należności Budżetowych
Biura Organizacyjno-Administracyjnego
29 stycznia 2021 r.


Wojewoda Wielkopolski zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), wywiązując się z obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego umorzeń o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – informuje, iż w III kwartale 2020 roku nie dokonał jakichkolwiek umorzeń niepodatkowych należności budżetu państwa.

Sporządziła:
Marlena Michalak
Specjalista
Oddział Należności Budżetowych
Biuro Organizacyjno-Administracyjne
30 października 2020 r.


Wojewoda Wielkopolski, wywiązując się z obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego umorzeń – zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), informuje, iż w II kwartale 2020 r., jako wierzyciel dokonał następujących umorzeń niepodatkowych należności budżetu państwa:

Wykaz podmiotów,
którym udzielono
umorzenia należności
morzone należności zgodnie
z  art. 60 ustawy z dnia 27.08.2009 r.
o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm)
Przyczyna umorzenia
Osoba fizyczna

5.000,00 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego o całkowitym umorzeniu należności
z dnia 10 czerwca 2020 r., znak OA-XV.3150.31.2020.3.

Osoba fizyczna

3.545,36 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.
Jednostronne oświadczenie woli o umorzeniu należności w całości
z dnia 30.06.2020 r. znak OA-XV.3150.308.2018.2.

Osoba fizyczna

12.679,30 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.
Jednostronne oświadczenie woli o umorzeniu należności w całości
z dnia 30.06.2020 r. znak OA-XV.3150.1.2019.2.

Osoby fizyczne 32.505,27 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.
Jednostronne oświadczenie woli o umorzeniu należności w całości
z dnia 30.06.2020 r. znak OA-XV.3150.18.2016.2.

Sporządzia:
Marlena Michalak
Specjalista
Oddziału Egzekucyjnego
Biura Organizacyjno-Administracyjnego
31 lipca 2020 r. 


Wojewoda Wielkopolski, wywiązując się z obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego umorzeń – zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), informuje, iż w I kwartale 2020 r., jako wierzyciel dokonał następujących umorzeń niepodatkowych należności budżetu państwa:

Wykaz podmiotów,
którym udzielono
umorzenia należności

Umorzone należności zgodnie
z  art. 60 ustawy z dnia 27.08.2009 r.
o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm)

Przyczyna umorzenia
Osoby fizyczne 5.000,00 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.
Umorzenie należności w całości,
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 lutego 2020 r.
znak OA-XV.3150.54.2019.3..

Osoby fizyczne 5.000,00 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.
Umorzenie należności w całości,
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 14 lutego 2020 r.
znak OA-XV.3150.57.2019.3.

Osoby fizyczne 25.000,00 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.
Umorzenie należności w całości,
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2020 r.
znak OA-XV.3150.203.2019.3.

Osoby fizyczne 2.333,00 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.
Umorzenie należności w całości,
Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 marca 2020 r.
znak OA-XV.3150.32.2020.3.

Sporządzia:
Marlena Michalak
Specjalista
Oddziału Egzekucyjnego
Biura Organizacyjno-Administracyjnego
30 kwietnia 2020 r.


Wojewoda Wielkopolski, wywiązując się z obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego umorzeń – zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), informuje, iż w IV kwartale 2019 r., jako wierzyciel dokonał następujących umorzeń niepodatkowych należności budżetu państwa:

Wykaz podmiotów, którym udzielono umorzenia należności

Umorzone należności zgodnie

z  art. 60 ustawy z dnia 27.08.2009 r.
o finansach publicznych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm)

Przyczyna umorzenia
Osoba fizyczna 2.155,37 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.
Umorzenie w całości należności pozostającej do spłaty, na postawie złożonego przez wierzyciela oraz dłużnika
Oświadczenia z dnia 30 października 2019 r., znak OA-XV.3150.11.2017.2.

Osoba fizyczna 12.500,00 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.
Decyzja o częściowym umorzeniu należności z dnia 19.12.2019 r. znak OA-XV.3150.303.2019.3.

Sporządzia::
Marlena Michalak
Specjalista
Oddziału Egzekucyjnego
Biura Organizacyjno-Administracyjnego
31 stycznia 2020 r.


Wojewoda Wielkopolski zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), wywiązując się z obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego umorzeń, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – informuje, iż w III kwartale 2019 roku nie dokonał jakichkolwiek umorzeń niepodatkowych należności budżetu państwa.

Sporządzia::
Marlena Michalak
Specjalista
Oddziału Egzekucyjnego
Biura Organizacyjno-Administracyjnego
31 października 2019 r.


Wojewoda Wielkopolski, wywiązując się z obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego umorzeń – zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), informuje, iż w II kwartale 2019 r., jako wierzyciel dokonał następujących umorzeń niepodatkowych należności budżetu państwa

Wykaz podmiotów, którym udzielono umorzenia należności

Umorzone należności zgodnie z  art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych

(Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

Przyczyna umorzenia
Osoba fizyczna 50.000,00 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.

Decyzja o całkowitym umorzeniu należności

z dnia 24.06.2019 r. znak OA-XV.3150.273.2018.3.

Osoba fizyczna 25.131,85 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.

Jednostronne oświadczenie woli o umorzeniu należności

z dnia 3.06.2019 r. znak OA-XV.3150.248.2018.2.

Osoba fizyczna 30.094,09 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.

Jednostronne oświadczenie woli o umorzeniu należności

z dnia 3.06.2019 r. znak OA-XV.3150.22.2016.2.

Osoba fizyczna 317,62 zł

Istnienie ważnego interesu publicznego.

Jednostronne oświadczenie woli o umorzeniu należności

z dnia 3.06.2019 r. znak OA-XV.3150.183.2019.2.

Osoba prawna – Spółka z o.o. wykreślona z KRS.

Osoba fizyczna 103.194,00 zł

Istnienie ważnego interesu publicznego.

Decyzja o całkowitym umorzeniu należności

z dnia 28.06.2019 r. znak OA-XV.3150.74.2019.6.

Osoba fizyczna zmarła.

Sporządzia::
Marlena Michalak
Specjalista
Oddziału Egzekucyjnego
Biura Organizacyjno-Administracyjnego
31 lipca 2019 r.


Wojewoda Wielkopolski, wywiązując się z obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego umorzeń – zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), informuje, iż w I kwartale 2019 r., jako wierzyciel dokonał następujących umorzeń niepodatkowych należności budżetu państwa

Wykaz podmiotów, którym udzielono umorzenia należności

Umorzone należności zgodnie z  art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Przyczyna umorzenia
Osoba fizyczna 5.758,00 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.
Decyzja o częściowym umorzeniu należności z dnia 14.03.2019 r. znak OA-XV.3150.326.2018.3.

Osoba fizyczna 10.000,00 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.
Decyzja o częściowym umorzeniu należności z dnia 14.03.2019 r. znak OA-XV.3150.303.2018.6.

Osoba fizyczna 50.000,00 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.
Decyzja o całkowitym umorzeniu należności z dnia 21.03.2019 r. znak OA-XV.3150.249.2018.6.

Sporządził:
Łukasz Kowalak
Kierownik
Oddziału Egzekucyjnego
Biura Organizacyjno-Administracyjnego
30 kwietnia 2019 r.


Wojewoda Wielkopolski, wywiązując się z obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego umorzeń – zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), informuje, iż w IV kwartale 2018 r., jako wierzyciel dokonał następujących umorzeń niepodatkowych należności budżetu państwa

Wykaz podmiotów, którym udzielono umorzenia należności

Umorzone należności zgodnie z  art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Przyczyna umorzenia
Osoba fizyczna 24.384,17 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.
Jednostronne oświadczenie woli o umorzeniu należności z dnia 5.10.2018 r. znak OA-XV.3150.31.2016.2.

Osoba fizyczna 1.357,11 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.
 Jednostronne oświadczenie woli o umorzeniu należności z dnia 5.10.2018 r. znak OA-XV.3150.21.2016.2.

Osoba fizyczna 26.386,30 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.
Jednostronne oświadczenie woli o umorzeniu należności z dnia 15.10.2018 r. znak OA-XV.3150.34.2016.2

Osoby fizyczne 25.000,00 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.
Decyzja o częściowym umorzeniu należności z dnia 19.10.2018 r. znak OA-XV.3150.201.2018.6

Osoba fizyczna 5.152,22 zł

Istnienie ważnego interesu dłużnika oraz interesu publicznego.
Jednostronne oświadczenie woli o umorzeniu należności z dnia 22.10.2018 r. znak OA-XV.3150.29.2016.2

Sporządziła:
Marlena Michalak
Specjalista
Oddział Egzekucyjny
Biuro Organizacyjno-Administracyjne
31 stycznia 2019 r.


Autor: Marlena Michalak, Łukasz Kowalak
Data utworzenia: 03.01.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 03.01.2019 - 08:48
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 02.11.2021 - 07:33