Kalendarz historyczny

 • 13.11.1918

  Komisariat Naczelnej Rady Ludowej wydał odezwę do społeczeństwa polskiego zaboru pruskiego, wzywając do spokoju: „Polacy! Pękły okowy, krępujące wolność naszą. Z całą ufnością doczekamy wyroku kongresu pokojowego, który z naszym współudziałem ustali zachodnie granice ojczyzny naszej: Polski. Dosyć...

 • 12.11.1918

  Z Centralnego Komitetu Obywatelskiego wyłoniono tymczasowy Komisariat w składzie: ks. Stanisław Adamski, Wojciech Korfanty, Adam Poszwiński. Jarogniew Drwęski prezydentem Poznania.

  Ujawnienie Komitetu Obywatelskiego, przekształconego w  Tymczasową Radę Ludową, z trzyosobowym  Komisariatem na czele...

 • 10.11.1918

  Do Warszawy przyjechał zwolniony z twierdzy w Magdeburgu Józef Piłsudski. Planował udać się do Lublina, gdzie liczył na poparcie rządu Daszyńskiego. Na Dworcu Wiedeńskim w Warszawie 10 listopada Józefa Piłsudskiego przywitał Książe Zdzisław Lubomirski. Książę zaprosił Komendanta do swego domu, gdzie...

 • 09.11.1918

  Rewolucja listopadowa w Niemczech doprowadziła do usunięcia z tronu ostatniego cesarza niemieckiego i króla Prus - Wilhelma II. Kanclerzem Rzeszy został Friedrich Ebert, który proklamował Republikę Niemiecką. W Warszawie rozpoczęła się akcja rozbrajania Niemców.

 • 08.11.1918

  Sztab Generalny Wojsk Polskich w Warszawie wydał instrukcję do polskich terytorialnych władz wojskowych, w sprawie przyjmowania do Wojska Polskiego ochotników z Poznańskiego.

 • 06.11.1918

  Ostre walki ukraińsko-polskie o Lwów. W Lublinie powstał Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej z socjalistą Ignacym Daszyński na czele, grupujący środowiska lewicy niepodległościowej – PPS, PPSD, PSL „Wyzwolenie” i mniejsze ugrupowania związane z Józefem Piłsudskim.

 • 05.11.1918

  Polska Rada Narodowa i czeska Krajowa Rada Narodowa dla Śląska zawarły układ o podziale Śląska Cieszyńskiego. Zgromadzenie Narodowe w Jablonce na Orawie proklamowało przynależność państwową Orawy i Spiszu do Polski.

 • 03.11.1918

  Wybuch rewolucji w bazie morskiej w Kilonii.

 • 01.11.1918

  Oddziały ukraińskie przystępują do zdobycia Lwowa, zajmują tereny Galicji na wschód od Sanu proklamując władzę rządu Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej. Rząd Stanów Zjednoczonych uznał, podobnie jak wcześniej państwa Ententy Armię Polską, we Francji za sojuszniczą i samodzielna armię polską.

Strony

Partnerzy

 • Lotto
 • Fundacja Zakłady Kórnickie
 • Instytut Pamięci Narodowej - Oddział w Poznaniu
 • Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919
 • Enea
 • Torpol
 • TVP3 Poznań
 • Fundacja Veolia
 • Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi
 • 2 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego
 • 12 Wielkopolska Brygada Ochrony Terytorialnej
 • PCSS
 • Niepodległa

Patroni merytoryczni

 • Fundacja Zakłady Kórnickie
 • Instytut Pamięci Narodowej
  oddział w Poznaniu
 • Wielkopolskie Muzeum Niepodległości
 • Archiwum Państwowe w Poznaniu