Kalendarz historyczny

 • 17.01.1919

  Komisariat NRL wydał dekret w sprawie powołania do czynnej służby Polaków z roczników 1897, 1888, 1898.

  Gen. J. Dowbor Muśnicki w rozkazie dziennym Dowództwa Głównego nr 12 poinformował o mianowaniu go przez  Komisariat NRL, Naczelnym Dowódcą Polskich Sił Zbrojnych na obszarze zajętym...

 • 16.01.1919

  Rząd Jędrzeja Moraczewskiego podał się do dymisji. Naczelnik Państwa powołał rząd pod kierunkiem Ignacego Jana Paderewskiego, związanego z Komitetem Narodowym Polskim w Paryżu. KNP uznał władzę Piłsudskiego jako Naczelnika Państwa i podporządkował się Paderewskiemu jako premierowi i ministrowi spraw...

 • 15.01.1919

  Minister spraw zagranicznych Francji Stephen Pichon wystosował do Komitetu Narodowego Polskiego  w Paryżu notę przyznającą Polsce prawo do wyznaczenia dwóch delegatów na rozpoczynającą się Konferencję Pokojową w Paryżu.

  Komisariat NRL wydał dekret o przyjęciu gen. J. Dowbora Muśnickiego...

 • 13.01.1919

  Powstańcy pod wodzą Maksymiliana Bartscha przejściowo zajęli Szamocin.

 • 12.01.1919

  Walki w rejonie Leszna, pod Lipnem.

 • 11.01.1919

  Bój o Szubin zakończył się zwycięstwem strony polskiej. Jego znaczenie było duże. W rękach powstańców znalazł się nie tylko Szubin, ale również i Żnin, Łabiszyn, Złotniki. Również w innych rejonach północnej Wielkopolski dała się zauważyć znaczna aktywność strony polskiej. Na zachodzie natomiast miało...

 • 10.01.1919

  Walki w południowej Wielkopolsce, w rejonie Leszna, pod Rydzyną i Kąkolewem, zdobycie przez powstańców Sarnowy.

 • 09.01.1919

  Powstańcy zostali zmuszeni do opuszczenia Nakła.

 • 08.01.1919

  Pierwsza próba opanowania Szubina. Rozwiązanie Rady Robotniczo-Żołnierskiej w Poznaniu. Komisariat NRL wydał odezwę informującą o przejęciu władzy w Wielkopolsce. Niepowodzenie w drugiej bitwie o Szubin. Utrata Żnina, Złotnik Kujawskich i Łabiszyna. Przejściowe opanowanie Chodzieży. Walki oddziałów...

Strony

Partnerzy

 • Lotto
 • Fundacja Zakłady Kórnickie
 • Instytut Pamięci Narodowej - Oddział w Poznaniu
 • Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919
 • Enea
 • Torpol
 • TVP3 Poznań
 • Fundacja Veolia
 • Mobilna Jednostka Dowodzenia Operacjami Powietrznymi
 • 2 Skrzydło Lotnictwa Taktycznego
 • 12 Wielkopolska Brygada Ochrony Terytorialnej
 • PCSS
 • Niepodległa

Patroni merytoryczni

 • Fundacja Zakłady Kórnickie
 • Instytut Pamięci Narodowej
  oddział w Poznaniu
 • Wielkopolskie Muzeum Niepodległości
 • Archiwum Państwowe w Poznaniu