0 decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 17/Z/13 z dnia 26 marca 2013r. z rygorem natychmiastowej wykonalności, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Podstacja trakcyjna Iłowiec wraz z linią zasilającą ...

... na terenie PKP w zakresie: linii kablowej SN 15 kV zasilającej PT Iłowiec, obiektu budowlanego, elektroenergetyki, kabli zasilaczy trakcyjnych i powrotnych. "Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław - Poznań, etap III, odcinek Czempiń-Poznań" w ramach projektu POIiŚ 7.1-5.1".

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 29 marca 2013 r. do dnia 12 kwietnia 2013 r.

Autor: Ewa Ślęzak
Data utworzenia: 26.03.2013
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28