Zapytania ofertowe

Status Nazwa
wszczęty Zakup dla pracowników ulgowych usług transportowych (legitymacji zniżkowych) na rok 2021 – ulga 50% w komunikacji krajowej, w klasie dowolnej w pociągach, w ilości 113 sztuk
wszczęty Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w technologii przewodowej na potrzeby systemu łączności radiowej systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz Zarządzania Kryzysowego – 22 lokalizacje
wszczęty Realizacja usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, usługi w zakresie weryfikacji w 2021 roku
wszczęty Dostawa 30 sztuk akumulatorów na potrzeby działania stacji retransmisyjnych sieci łączności radiowej systemu PRM
wszczęty Serwis systemów elektrycznych i energetycznych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu
wszczęty Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet na potrzeby systemu łączności radiowej systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz Zarządzania Kryzysowego z możliwością składania ofert częściowych
wszczęty Dostawa licencji dla urządzenia UTM FortiGate 100D, Fortigate 100D 1 Year Unified (UTM) Protection (8x5 FortiCare plus Application Control, IPS, AV, Web Filtering and Antispam, FortiSandbox Cloud)
wszczęty Świadczenie usługi polegającej na wystawianiu kart zgon oraz ustalaniu jego przyczyn przez lekarzy i lekarzy dentystów zgonów u osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 albo zakażonych tym wirusem poza szpitalem
wszczęty Rozbudowa użytkowanego w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu systemu wideokonferencji Yealink Meeting Server YMS polegająca na zakupie 10 szt. bezterminowych licencji Yealink Meeting Server Concurrent Call License
wszczęty Zakup Elektronicznego Depozytora Kluczy na 200 kluczy wraz terminalem (czytnikiem kart) kompatybilnym z systemem UNIS użytkowanym w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim i montażem w lokalizacji urzędu przy pl. Wolności 17 w Poznaniu

Strony