Zapytania ofertowe

Status Nazwa
wszczęty Dzierżawa ciemnych włókien światłowodowych
wszczęty Wykonanie remontu pośredniego, amortyzacyjnego związanego z naturalnych zużyciem wentylatorów i akumulatorów w zasilaczach gwarantowanych model Enel Power Compact C60 pracujących w trybie równoległym w Dyspozytorni Medycznej w Poznaniu...
wszczęty Zakup umundurowania służbowego dla strażników Państwowej Straży Łowieckiej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
wszczęty Świadczenie usług sportowo – rekreacyjnych na podstawie kart imiennych dla pracowników, osób towarzyszących i dzieci
wszczęty Zapewnienie wsparcia technicznego w zakresie polepszenia konfiguracji wskazanego fragmentu sieci teleinformatycznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
wszczęty Zakup i dostawa dysków serwerowych SSD na potrzeby Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
wszczęty Zakup i dostawa urządzeń sieciowych dla środowiska backupu na potrzeby Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
wszczęty Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego oraz dostosowanie obecnej infrastruktury, w tym aktualizacja użytkowanego oprogramowania Qognify CAYUGA w budynku Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (pl. Wolności 17, 61-739)
wszczęty Odnowienie i kontynuacja sygnatur bezpieczeństwa dla zarejestrowanego urządzenia brzegowego FortiGate 400E
wszczęty Zakup dwóch przełączników sieciowych PoE wraz z kompletem kompatybilnych wkładek światłowodowych w ramach projektu nr 11/14-2022/OG-FAMI pt. „Wielkopolska – Wspólna Przyszłość” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu,...

Strony