Zapytania ofertowe

Status Nazwa
wszczęty Zorganizowanie szkolenia nt. Pozyskiwanie informacji w trakcie czynności urzędowych z udziałem stron i świadków w postępowaniu administracyjnym. Techniki i metody przesłuchań dla pracowników organów administracji państwowej i samorządowej, dla ...
wszczęty Zorganizowanie szkolenia nt. Zarządzanie zespołem w modelu hybrydowym/Trening kierownika, dla pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w ramach projektu Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta –
wszczęty Dostawa i montaż systemu masztowego umiejscowionego na dachu budynku w lokalizacji 61-767 Poznań, Os. Wichrowe Wzgórze 17, wraz z instalacjami technicznymi niezbędnymi dla systemu łączności radiowej zgodnie z posiadanym przez Zamawiającego projektem
wszczęty Zakup i dostarczenie 6.000 szt. toreb płóciennych o wymiarach 38 x 42 cm oraz 6.000 szt. parasoli składanych o średnicy 85 cm
wszczęty Zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznych warsztatów językowych dot. korespondencji oficjalnej i nieoficjalnej w języku angielskim, sztuki tłumaczenia na język angielski termin składaia ofert 24.06.21
wszczęty Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu 4 szkoleń z zakresu umiejętności interpersonalnych
zakończony Zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznych warsztatów językowych dot. korespondencji oficjalnej i nieoficjalnej w języku rosyjskim, sztuki tłumaczenia na język rosyjski
zakończony Organizacja i prowadzenie w okresie od 01.07.2021 r. do 31.08.2021 r. Punktu Informacyjnego dla Cudzoziemców Państw Trzecich w Poznaniu w ramach projektu pt. „Wielkopolska Wspólna Sprawa” (nr 12/8-2017/OG-FAMI) finansowanego ze środków...
zakończony Świadczenie usługi pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zakończony Sporządzenie opinii dotyczącej poprawności złożonego wniosku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Winiary I w Gnieźnie, powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie

Strony