Zapytania ofertowe

Status Nazwa
wszczęty Dostawa centralnego zasilacza UPS wraz z baterią akumulatorów, instalacja i konfiguracja infrastruktury w wydzielonym fragmencie sieci energetycznej typu DATA w serwerowni budynku delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koninie
wszczęty Zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznych warsztatów językowych dot. korespondencji oficjalnej i nieoficjalnej w języku angielskim, sztuki tłumaczenia na język angielski, dla pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu ...
wszczęty Zorganizowanie i przeprowadzenie specjalistycznych warsztatów językowych dot. korespondencji oficjalnej i nieoficjalnej w języku rosyjskim, sztuki tłumaczenia na język rosyjski, dla pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu ...
wszczęty Sporządzenie opinii dotyczącej poprawności złożonego wniosku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Winiary I w Gnieźnie, powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie
wszczęty Sporządzenie opinii dotyczącej poprawności złożonego wniosku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „Zduny” dla miasta Krotoszyna w części znajdującej się na terenie województwa wielkopolskiego
wszczęty Sporządzenie opinii dotyczącej poprawności złożonego wniosku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „Książ Wlkp.” (składającego się z dwóch studni) w m. Książ Wlkp., powiat śremski, województwo wielkopolskie
wszczęty Realizacja usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych, usługi w zakresie tłumaczeń ustnych, usługi w zakresie weryfikacji w 2021 roku
wszczęty Serwis systemów elektrycznych i energetycznych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu
wszczęty Świadczenie usługi polegającej na wystawianiu kart zgon oraz ustalaniu jego przyczyn przez lekarzy i lekarzy dentystów zgonów u osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 albo zakażonych tym wirusem poza szpitalem
wszczęty Rozbudowa użytkowanego w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu systemu wideokonferencji Yealink Meeting Server YMS polegająca na zakupie 10 szt. bezterminowych licencji Yealink Meeting Server Concurrent Call License

Strony