Zapytania ofertowe

Status Nazwa
wszczęty Usługa zapewnienia wsparcia służb technicznych i aktualizacji oprogramowania systemu dystrybucji informacji Vocatel działającego w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego
wszczęty Zakup i dostawa ławek oraz krzeseł do poczekalni na potrzeby Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w ramach projektu nr 27/7-2017/OG-FAMI pt. „Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta”, ...
wszczęty Zakup i dostawa krzeseł konferencyjnych na potrzeby Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w ramach projektu nr 27/7-2017/OG-FAMI pt. „Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta”, współfinansowanego z ...
wszczęty Dostawa systemu e-Nadzór wraz z licencją autorstwa firmy ABC PRO Sp. z o.o.
wszczęty Dostawa łodzi ewakuacyjnej (ratowniczej) z otwieranym dziobem, silnikiem oraz przyczepą podłodziową na potrzeby wojewódzkiego magazynu przeciwpowodziowego
wszczęty Dostawa 6 osuszaczy budowlanych w dwóch typach (po 3 dla każego typu)
wszczęty Zakup wózka widłowego, przeznaczonego do przewożenia i składowania towarów (na paletach, luzem, w opakowaniach jednostkowych lub pojemnikach)
wszczęty Zakup systemu antywirusowego ESET Endpoint Antivirus na 3 lata
wszczęty Dostawa modułów systemu QNT Quorum z licencją na oprogramowanie RCP oraz EIK autorstwa firmy QNT Systemy Informatyczne
wszczęty Dostawa licencji dla urządzeń UTM – Fortigate na Potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu, ul. Wiśniowa 13a.

Strony