Zapytania ofertowe

Status Nazwa
wszczęty Wykonanie przeglądu i inwentaryzacji systemu przeciwpożarowego w obiekcie Centrum Powiadamiania Ratunkowego, ul. Wiśniowa 13a w Poznaniu
wszczęty Wykonanie naprawy radiowych stacji retransmisyjnych w 3 lokalizacjach, służących zadaniom łączności radiowej zarządzania kryzysowego oraz systemu ostrzegania i alarmowania
wszczęty Usługa archiwizacji dokumentów wytworzonych w Wydziale Skarbu Państwa i Wydziale Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu polegająca na kompleksowym przygotowaniu akt do Archiwum Zakładowego WUW w Poznaniu
wszczęty Dostawa kontenera telekomunikacyjnego
wszczęty Przeprowadzenie warsztatów z zakresu doskonalenia umiejętności zarządczych i motywowania pracowników dla grupy do 30 pracowników Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu podzielonych na 2 grupy szkoleniowe
wszczęty Warsztaty z motywowania pracowników i zarządzania zespołem dla grupy do 20 pracowników (2 szkolenia) oraz warsztatów ze standardów obsługi i zasad kontaktów z obywatelem dla grupy do 40 pracowników (podzielonych na 2 grupy szkoleniowe) ...
wszczęty Wykonanie toru kablowego z serwerowni do instalacji antenowej na dachu 3-kondynacyjnego budynku przy ul. Wiśniowej 13a w Poznaniu
wszczęty Zakup 1 szt. zestawu radiowej stacji retransmisyjnej DMR z osprzętem
wszczęty Dostarczenie, podłączenie do istniejącej centralki i uruchomienie czujek przeciwpożarowych z sygnalizatorami, ręcznymi ostrzegaczami pożarowymi i 3 kartami pętli dozorowych w budynku A Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
wszczęty Przeprowadzenie warsztatów kontrolerskich

Strony