Zapytania ofertowe

Status Nazwa
wszczęty Serwis systemów elektrycznych i energetycznych w obiekcie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu, ul. Wiśniowa 13a
wszczęty Dostawa tablic informacyjnych oraz tabliczek przydrzwiowych (modułowych), na potrzeby Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w ramach projektu nr 27/7-2017/OG-FAMI pt. „Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej ...
wszczęty Sporządzenie opinii dotyczącej poprawności złożonego wniosku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej Smoszew (składającego się z sześciu studni) dla miasta Krotoszyna w miejscowości Smoszew, gmina Krotoszyn, powiat krotoszyński,...
wszczęty Dostawa bonów dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz Delegatur
wszczęty Zakup dla pracowników ulgowych usług transportowych w ilości 120 sztuk (legitymacji zniżkowych) – ulga 50% na rok 2020 w komunikacji krajowej, w klasie dowolnej w pociągach.
wszczęty Usługi telefoniczne dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu, ul. Wiśniowa 13a
wszczęty Organizacja i prowadzenie w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Punktu Informacyjnego dla Cudzoziemców Państw Trzecich w Poznaniu” z dnia 18 listopada 2019 r.w ramach projektu pt. „Wielkopolska Wspólna Sprawa” (nr 12/8-2017/OG-FAMI) finansowanego...
wszczęty Dostawa i montaż rolet wewnętrznych lub wertikali okiennych wewnętrznych na potrzeby Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w ramach projektu nr 27/7-2017/OG-FAMI pt. „Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej ...
wszczęty Dostawa i montaż zestawu regałów przesuwnych na potrzeby Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w ramach projektu nr 27/7-2017/OG-FAMI pt. „Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta”, współfinansowanego ...
wszczęty Dostawa systemu e-Nadzór wraz z licencją autorstwa firmy ABC PRO Sp. z o.o.

Strony