Zapytania ofertowe

Status Nazwa
wszczęty Przegląd (kontrola), konserwacja i/lub naprawa urządzeń/instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
wszczęty Świadczenie usług sportowo – rekreacyjnych na podstawie kart imiennych dla pracowników, ich osób towarzyszących i dzieci
wszczęty Zakup bezprzewodowego zestawu mikrofonów Shure MXCW, zestawów mikrofonowych Sennheiser XS Wireless 2 wraz z kablami mikrofonowymi oraz statywów mikrofonowych, jako doposażenie sal konferencyjnych Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
wszczęty Świadczenie usługi polegającej na prawidłowym pobieraniu materiałów do badań laboratoryjnych (tj. wymazów) od osób objętych obowiązkową kwarantanną, przewozu pobranych materiałów do wskazanego przez koordynatora laboratorium oraz prawidłowego...
wszczęty Wymiana uszkodzonych 8 szt. szyb fasadowych znajdujących się na I, II, III piętrze łącznika budynków B - C (4 szt.), holach przywindowych od IX do VI piętra w budynku "A" (4 szt.) Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz...
wszczęty Świadczenie usługi polegającej na prawidłowym pobieraniu materiałów do badań laboratoryjnych (tj. wymazów) od osób objętych obowiązkową kwarantanną, przewozu pobranych materiałów do wskazanego przez koordynatora laboratorium oraz prawidłowego...
wszczęty Świadczenie usługi polegającej na wystawianiu kart zgonu oraz ustalaniu jego przyczyn przez lekarzy i lekarzy dentystów zgonów u osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 albo zakażonych tym wirusem poza szpitalem
wszczęty Dostarczenie, podłączenie do istniejącej centralki i uruchomienie czujek przeciwpożarowych z sygnalizatorami, ręcznymi ostrzegaczami pożarowymi i 3 kartami pętli dozorowych w budynku A Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
zakończony Usługa demontażu, wywiezienia oraz utylizacji zbiorników na paliwo do kotłowni olejowej
zakończony Doposażenie pomieszczenia serwerowni NPC-1 w bud. C w redundantne zasilanie i dostosowanie instalacji elektrycznej dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Strony