Zapytania ofertowe

Status Nazwa
wszczęty Budowa systemu monitoringu temperatury i wilgotności w pomieszczeniach Archiwum WUW zwanego PWS (system Pomiaru Warunków Środowiskowych) wraz z dostarczeniem i montażem urządzeń aktywnych w pomieszczeniach specjalnego przeznaczenia WUW w Poznaniu
wszczęty Dostawa i montaż 2 regałów paletowych w magazynie w m. Borki k/ Słupcy
wszczęty Zakup wraz z montażem / wykonaniem zadaszonej wiaty rowerowej na dziedzińcu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, pl. Wolności
wszczęty Dostawa kompletu zestawu zdalnego sterowania TRX służącego do przeniesienie na odległość funkcji radiotelefonu po sieci IP, składającego się z modułów: SGM5ES – sterowanie IP radiotelefonem – Serwer, SGM5E Klient
wszczęty Zakup i uruchomienie 9 szt. pętli indukcyjnych na stanowiskach do obsługi osób niedosłyszących
wszczęty Wykonanie oznakowania powierzchni pionowej i poziomej stopni służące zwiększeniu bezpieczeństwa osób korzystających ze schodów stałych oraz pełniącego rolę ostrzegawczą dla osób z dysfunkcjami wzroku"
wszczęty Świadczenie usług sportowo – rekreacyjnych na podstawie kart imiennych dla pracowników, ich osób towarzyszących i dzieci
wszczęty Dostawa 5 sztuk radiotelefonów Motorola MOTOTRBO DP4801e z ukompletowaniem i 1 sztuki ładowarki 6-pozycyjnej do DP4xxx PMPN4289A
wszczęty Zakup 9 szt. ram magazynowych oraz ich dostawa do lokalizacji Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego w Borkach, k/Słupcy
wszczęty Dostawa 20 sztuk akumulatorów żelowych HAZE HZY EV 12-110 119Ah na potrzeby zabezpieczenia ciągłości działania sieci łączności radiowej Państwowego Ratownictwa Medycznego

Strony