Archiwum ofert pracy

Np. 5/17
Np. 21.09.2020
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
144/21 17.12.2021 PDF icon inspektor wojewódzki ds. kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 144/21 (68,44 KB) 31.12.2021 Pobierz
143/21 17.12.2021 PDF icon inspektor wojewódzki ds. geodezji, kartografii, katastru nieruchomości i państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 143/21 (68,58 KB) 31.12.2021 Pobierz
142/21 17.12.2021 PDF icon referent prawny ds. prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu gospodarki nieruchomościami nierolnymi w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 142/21 (69,17 KB) 27.12.2021 Pobierz
141/21 17.12.2021 PDF icon młodszy specjalista ds. postępowań w sprawach pobytu czasowego w Wydziale Spraw Cudzoziemców (Oddział Legalizacji Pobytu II) WUW w Poznaniu nr ref. 141/21 (76,61 KB) 27.12.2021 Pobierz
140/21 17.12.2021 PDF icon referent ds. obsługi organizacyjnej w Wydziale Spraw Cudzoziemców (Oddział Legalizacji Zatrudnienia I) WUW w Poznaniu nr ref. 140/21 (67,79 KB) 27.12.2021 Pobierz
139/21 17.12.2021 PDF icon starszy specjalista ds. materiałów wybuchowych do użytku cywilnego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu nr ref. 139/21 (69 KB) 27.12.2021 Pobierz
41/21 15.12.2021 PDF icon operator numerów alarmowych w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu w Centrum Powiadamiania Ratunkowego nr ref. 41/21 (153,18 KB) 31.12.2021
138/21 15.12.2021 PDF icon młodszy specjalista ds. nadzoru nad organami gmin w zakresie ewidencji ludności, udostępniania danych, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska w Wydziale Spraw Obywatelskich WUW w Poznaniu nr ref. 138/21 (69,62 KB) 27.12.2021 Pobierz
137/21 15.12.2021 PDF icon inspektor ds. związanych z wydaniem dokumentu paszportowego w Wydziale Spraw Obywatelskich WUW w Poznaniu nr ref. 137/21 (76,44 KB) 27.12.2021 Pobierz
136/21 09.12.2021 PDF icon Starszy specjalista do spraw: windykacji, udzielania ulg w spłacie oraz rozliczeń w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 136/21 (77,1 KB) 24.12.2021 Pobierz

Strony