Dotyczące przystąpienia do ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ...

Treść archiwalna

dla "Budowy drogi S8 Syców - Kępno - Sieradz - A1 (Łódź), odcinek Syców - Kępno - Wieruszów - Walichnowy", na terenie województw wielkopolskiego i łódzkiego

Obwieszczenie publikowane w terminie od 4 października 2011 r. do 25 października 2011 r.

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 03.10.2011
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:29