O przystąpieniu do przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci technicznej urządzeń srk, teletechniki i elektroenergetyki kolejowej na szlaku Luboń k/Poznania - Poznań"

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 12 marca 2013 r. do dnia 2 kwietnia 2013 r.

Autor: Ewa Ślęzak
Data utworzenia: 07.03.2013
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28