O wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Rozbudowa węzła Odolanów - Etap 1 - Dostosowania do pracy na ciśnieniu 8,4 MPa i połączenia z nowym gazociągiem

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 20 marca 2013 r. do dnia 3 kwietnia 2013 r.

Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 19.03.2013
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28