O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Mieścisko w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego"

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 18 marca 2013 r. do dnia 2 kwietnia 2013 r.

Autor: Ewa Ślęzak
Data utworzenia: 13.03.2013
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28