O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 182 w m. Wronki w zakresie zabezpieczenia i remontu skarp drogowych

Treść archiwalna

Obwieszczenie publikowane w terminie od 7 października 2011 r. do 21 października 2011 r.

Autor: Aida Januszkiewicz - Piotrowska
Data utworzenia: 03.10.2011
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:29