O wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 grudnia 2011 r. nr 31/2011 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla "Budowy drogi S8 Syców - Kępno - Sieradz - A1 (Łódź), odcinek Syców - Kępno - Wieruszów - ..

... - Walichnowy", na terenie województw wielkopolskiego i łódzkiego, w związku z istotnym odstępstwem od zatwierdzonego projektu budowlanego (w ustalonych liniach rozgraniczających teren) w zakresie dotyczącym ilości i wysokości zabezpieczeń akustycznych.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 29 marca 2013 r. do dnia 12 kwietnia 2013 r.

Autor: Ewa Ślęzak
Data utworzenia: 25.03.2013
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28