O wydaniu decyzji dot. wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec - Ceków Kolonia od km 4+788,85 do km około 35+064,50.

Treść archiwalna

Obwieszczenie publikowane w terminie od 5 do 19 stycznia 2011 r.

Autor: Nazwiska w załączonych plikach pdf
Data utworzenia: 04.01.2011
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.02.2020 - 11:22