O wydaniu decyzji Nr 91/13 zmieniającej ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę Wojewody Wielkopolskiego Nr 68/12 z dnia 12 marca 2012 r., dla inwestycji pn. "Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Szczecin-Lwówek wraz z ...

... z infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa wielkopolskiego" w zakresie dotyczącym zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów.

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 12 marca 2013 r. do dnia 26 marca 2013 r.

Autor: Ewa Ślęzak
Data utworzenia: 07.03.2013
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28