O wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 182 w m. Wronki w zakresie zabezpieczenia i remontu skarp drogowych

Obwieszczenie publikowane w terminie od 15 listopada 2011 r. do 29 listopada 2011 r

Autor: Aida Januszkiewicz - Piotrowska
Data utworzenia: 08.11.2011
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.02.2020 - 10:54