O wydaniu decyzji o zmianie ostatecznej decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 13/2011 z dnia 22.06.2011 r. (znak IR.III-4.71190-1/11) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 433 Swarzędz - Gądki ...

Treść archiwalna

na odcinku Swarzędz - Garby

Obwieszczenie publikowane w terminie od 24 października 2011 r. do 7 listopada 2011 r.

Autor: Aida Januszkiewicz - Piotrowska
Data utworzenia: 20.10.2011
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:29