O wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 16/Z/13 z dnia 19 marca 2013r. z rygorem natychmiastowej wykonalności, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Przebudowa szlaku Czempiń - Mosina od ...

... km 134.500 do km 144.400 w zakresie układu torowego, robót drogowych, robót odwodnieniowych, elektroenergetyki do 1 kV, sieci trakcyjnej, obiektów inżynieryjnych, konstrukcji inżynierskich, obiektów kubaturowych, małej architektury, zewnętrznych sieci i instalacji oraz środowiska. "Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław - Poznań, etap III, odcinek Czempiń-Poznań".

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 22 marca 2013 r. do dnia 5 kwietnia 2013 r.

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 20.03.2013
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28