o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego nr 20/Z/13 z dnia 27 marca 2013r. z rygorem natychmiastowej wykonalności, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa sieci technicznej urządzeń srk, ...

... teletechniki i elektroenergetyki kolejowej na odcinku Czempiń - Mosina".

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 29 marca 2013 r. do dnia 12 kwietnia 2013 r.

Autor: Ewa Ślęzak
Data utworzenia: 27.03.2013
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28